Kontakt

Siedziba główna spółki

NEWIND S.A.
ul. Aleksandra Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław
Zobacz na mapie

 

tel.: (+48)71 75 82 700
e-mail: office@newind.pl

 

Oddział w Warszawie

NEWIND S.A.
Sky Office Center
ul. Przemysława Gintrowskiego 31
02-697 Warszawa
Zobacz na mapie

Helpdesk

Kanały komunikacji z Działem Serwisu NEWIND:

Poczta elektroniczna:
helpdesk@newind.pl

Telefoniczna linia Hotline:
+48 669 801 833

Portal wsparcia technicznego:
https://helpdesk.newind.pl

Formularz kontaktowy

* pola wymagane

Dane rejestrowe spółki NEWIND

NEWIND S.A. z siedzibą we Wrocławiu, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem Krajowego Rejestru Sądowego 0000634924, numer NIP 8992585314, numer Regon: 020406471, wysokość kapitału zakładowego: 1.305.000 zł.