Wybrane realizacje dla sektora ochrony zdrowia

Nasz zespół posiada duże doświadczenie w przygotowywaniu rozwiązań informatycznych dedykowanych dla sektora ochrony zdrowia, w tym głównie dla szpitali i oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia.

Kluczowymi wdrożeniami dla naszej firmy są projekty dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia oraz projekty o charakterze regionalnym. W 2013 roku zrealizowaliśmy wdrożenie systemu informatycznego obsługującego Krajowy Rejestr Dawców Krwi , a obecnie zakończyliśmy prowadzenie projektu Integracji Prototypów Internetowego Konta Pacjenta (IKP) i e-Recepty.

W 2011 roku zrealizowaliśmy wdrożenie obejmujące zaprojektowanie i wdrożenie e-usługi „Wspomaganie Zarządzaniem ZOZ na odległość” w 8 zakładach opieki zdrowotnej na terenie Dolnego Śląska.

Inne przykładowe projekty realizowaliśmy dla:

Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 we Wrocławiu: Dostawa wraz z instalacją i konfiguracją infrastruktury informatycznej oraz budowa szkieletowej sieci światłowodowej pod Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) oraz modernizacja istniejącej kanalizacji telekomunikacyjnej.

Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia: Rozbudowa posiadanej infrastruktury sieciowej i serwerowo macierzowej.

Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia:Dostawa i wdrożenie systemów do obsługi: zarządzania tożsamością oraz pojedynczego logowania.

Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia: Rozbudowa systemu informatycznego.

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie: Dostawa serwera, oraz podzespołów komputerowych.

Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie: Dostawa wraz z wdrożeniem sprzętu sieciowego dla potrzeb ogólnoszpitalnych.

Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia: Dostawa oraz przedłużenia wsparcia technicznego, licencji systemu bezpieczeństwa.

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Warszawie: Dostawa i wdrożenie Centralnego Systemu Archiwizacji danych elektronicznych.

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J.Gromkowskiego we Wrocławiu: Dostawa montaż i uruchomienie sprzętu komputerowego dla zadania „Budowa pawilonu pediatrycznego”.

4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu: Dostawa produktów dla bezpiecznego systemu transmisji danych.

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia: Integracja Prototypów Internetowego Konta Pacjenta oraz e-recepty.

Specjalistycznego Szpitala im.  A. Sokołowskiego w Wałbrzychu: Dostawa sprzętu komputerowego i infrastruktury informatycznej.

Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie:  Dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń sieciowych.