Zrównoważony rozwój

W firmie NEWIND społeczną odpowiedzialność traktujemy jako filozofię naszego biznesu. Dążymy do łączenia zaangażowania społecznego z celami strategicznymi naszej organizacji.

Wdrażamy zasady etyczne i programy odpowiedzialnego biznesu na wszystkich poziomach działania naszej firmy. Podejmujemy decyzje pozwalające na prowadzenie biznesu w sposób społecznie odpowiedzialny, korzystny dla otoczenia, budujący wzajemne zaufanie, sprzyjający zrównoważonemu rozwojowi, z poszanowaniem ekologii.

Celem strategicznym naszej firmy jest rozwijanie zrównoważonej i konkurencyjnej organizacji, budującej odróżnienie marki poprzez działania w obszarze zrównoważonego rozwoju – budowanie wartości marki, będącej lewarem konkurencyjności dla partnerów biznesowych sektora prywatnego i publicznego i dla pozostałych interesariuszy.

Chcemy odpowiadać na wyzwania biznesowe Firmy przy aktywnym udziale w rozwiązywaniu istotnych wyzwań dla sektora IT rozwijając politykę różnorodności.

Osiągamy to  poprzez:

  • wykorzystanie i rozwinięcie zasobów z obszaru praktyk w zatrudnieniu w celu podniesienia rozpoznawalności, wiarygodności i popularności marki jako pracodawcy,
  • rozwinięcie działań podnoszących efektywność pozyskiwania pracowników w nowych grupach docelowych,
  • wykorzystanie zasobów relacyjnych i kompetencyjnych dla rozwijania ekspertyzy w temacie zielonego IT,
  • rozwijanie innowacyjności i zarządzania wiedzą w organizacji,
  • podnoszenie świadomości społecznej problemu równego dostępu do rozwoju w dziedzinie informatyki zarówno dla kobiet – inżynierów i mężczyzn – inżynierów oraz oferowanie rozwiązań, aktywne uczestnictwo i inicjowanie wydarzeń w sektorze,
  • prowadzenie działań z obszaru rozwijania kapitału społecznego młodych rodziców w branży IT poprzez elastyczne i dogodne warunki pracy.