Migracja systemu KRDK

W ramach projektu realizowanego przez Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia (CSIOZ), zespół naszych inżynierów przeprowadził proces migracji oraz centralizacji systemu Krajowego Rejestru Dawców Krwi.

System KRDK jest wykorzystywany w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii (IHiT) oraz dwóch centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa (CKiK). Dodatkowo tworzy centralną bazę danych o dawcach i donacjach składników krwi, gromadząc i udostępniając dane między 21 regionalnymi centrami krwiodawstwa oraz licznymi szpitalami i bankami krwi.

Migracja systemu KRDK polegała na przeniesieniu systemu z infrastruktury IHiT na infrastrukturę CSIOZ oraz wymianie płatnych elementów oprogramowania na ich odpowiedniki typu open source. Prace te dotyczyły m.in. wymiany bazy danych z płatnej DB2 na PostgreSQL oraz niezbędne dostosowanie aplikacji.

W ramach projektu przeprowadzono także centralizację systemu poprzez umieszczenie wielu modułów łączących aplikacji KRDK, zainstalowanych na serwerach regionalnych CKiK, w jednym systemie zainstalowanym w CSIOZ.

W trakcie tak przekrojowego projektu, zespół inżynierów Newind wykorzystał kompetencje z obszaru:

• programowania i sterowania procesami (Java EE, JBoss, Hibernate, JBMP),

• baz danych (DB2, PostgreSQL),

• integracji (pliki XML, kolejki JMS),

• wirtualizacji (VMware)

• oraz infrastruktury sieciowej, zarówno fizycznej jak i wirtualnej – VPN (CheckPoint, FortiGate).