Ochrona zdrowia

Zespół naszych inżynierów z myślą o potrzebach rynku ochrony zdrowia opracował grupę dedykowanych produktów z obszaru integracji systemów, audytu i bezpieczeństwa informatycznego, zarządzania bazami danych, budowy i wdrożeń autorskich aplikacji.

Zapraszamy do zapoznania się z całą gamą naszych autorskich rozwiązań i produktów:  więcej informacji o naszej dedykowanej ofercie.

Nasze liczne realizacje i referencje są najlepszym świadectwem naszych kompetencji.

Pracujemy m.in. dla:

 • Ministerstwa Zdrowia,
 • Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia,
 • organów kontroli i nadzoru – m.in.: Urzędów Marszałkowskich i działających przy nich wojewódzkich centrach zdrowia publicznego,
 • Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (SPZOZ),
 • jednostek budżetowych, instytutów badawczych, fundacji,
 • aptek, firm farmaceutycznych,
 • indywidualnych podmiotów leczniczych.

Wśród naszych najważniejszych realizacji można wymienić m.in.:

 • wdrożenie obejmujące zaprojektowanie i wdrożenie e-usługi „Wspomaganie Zarządzaniem ZOZ na odległość” w ośmiu zakładach opieki zdrowotnej na terenie Dolnego Śląska,
 • uruchomienie systemu informatycznego obsługującego Krajowy Rejestr Dawców Krwi,
 • wykonanie Integracji Prototypów Internetowego Konta Pacjenta (IKP) i e-Recepty.

Każdego roku realizujemy wiele indywidualnych projektów dla instytucji działających na rynku medycznym, takich jak samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SPZOZ), oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi wybranymi realizacjami.

Zachęcamy również do pobrania folderów informacyjnych o naszych dedykowanych produktach:

okladki02

NewMed Zamówienie publiczne

NewMed Budżetowanie

NewMed Unit Dose

NewMed Badania