Akceleratory WAN w ZUS

W tak dużej i silnie zinformatyzowanej organizacji jaką jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych niezwykle ważną rolę odgrywa medium wymiany danych. Każdego dnia wymieniane są setki gigabajtów danych z centralnymi systemami informatycznymi świadczącymi usługi takie jak: poczta elektroniczna, serwery plików, aplikacje intranetowe, aplikacje dedykowane, serwery proxy świadczące dostęp do internetu czy systemy backupów. W związku z centralizacją aplikacji, prędkość pracy sieci WAN stała się krytyczna dla wydajności i wygody pracy pracowników w poszczególnych oddziałach.

Przy tak dużym wolumenie danych oraz planach uruchamiania nowych e-usług niezbędne było zapewnienie odpowiednich zasobów sieciowych (pasma na łączach) dla dalszego rozwoju KSI i zaspokojenia bieżących potrzeb. Nie można było dopuścić do wysycenia łączy WAN, powstania dużych opóźnień i niewystarczającej przepustowości spowalniającej pracę kluczowych aplikacji, co bezpośrednio mogłoby przełożyć się na zakłócenia w sprawnej obsłudze klientów.

Zakres wdrożenia:
Wdrożenie objęło prawie wszystkie placówki ZUS, w tym centra danych w Warszawie, 43 oddziały i ponad 200 inspektoratów. W centrach danych uruchomiono urządzenia SG-9000, akceleratory SG-900 o mniejszej wydajności pracują w oddziałach, a najmniejsze (SG-600 oraz SG-300) znalazły się w inspektoratach. Zróżnicowanie urządzeń wynika ze złożoności topologii sieci WAN Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dlatego też podczas prowadzenia projektu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych nieoceniona okazała się współpraca z administratorami aplikacji. Wiedza nabywana przez naszych inżynierów w czasie konsultacji pozwoliła lepiej zrozumieć wykorzystanie sieci, a tym samym przygotować rzetelny projekt techniczny. Kluczowym elementem projektu było przeprowadzenie wdrożenia pilotażowego obejmującego centralę ZUS oraz kilka oddziałów zamiejscowych. Wstępne wdrożenie pozwoliło na przetestowanie funkcjonalności akceleratorów w środowisku Klienta oraz opracowanie konfiguracji docelowej zanim została ona rozdystrybułowana na pozostałe oddziały.

W ciągu trzech tygodni naszych 15 inżynierów zainstalowało i uruchomiło produkcyjnie akceleratory w ponad 230 jednostkach ZUS. Pierwsze efekty naszej pracy były zauważalne niemalże od razu. Już kilka minut po uruchomieniu akceleratora w oddziale inżynierowie weryfikując poprawność wykonanej instalacji potwierdzali redukcję przesyłanych danych widoczną w statystykach.

Na zakończenie projektu administratorzy sieci teleinformatycznej odbyli autoryzowane szkolenia producenta z zakresu konfiguracji i utrzymania akceleratorów. Obecnie firma NEWIND sp. z o.o. świadczy dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wsparcie techniczne oraz obsługę naprawczą w trybie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku dla całego systemu akceleracji.

Korzyści z wdrożenia systemu:
Wdrożenie akceleratorów WAN umożliwiło globalne zredukowanie ruchu w sieci rozległej o około 50-60%. Dobrym przykładem, gdzie ta technologia pokazała swoje zalety, jest jedna z placówek, w której 60 użytkowników pracuje przy pojedynczym symetrycznym łączu o przepustowości 512kbit/s. Korzyści płynące z inwestycji w akceleratory sieci WAN to oszczędność wynikająca z wyeliminowania potrzeby rozbudowy łączy telekomunikacyjnych i przyspieszenie działania aplikacji biznesowych co bezpośrednio przekłada się na produktywność całej organizacji. Akceleracja świetnie się sprawdza także przy wymianie danych pomiędzy centrami danych, gdzie bardzo ważne jest osiągnięcie jak najlepszych parametrów RPO i RTO.

Za realizację tego projektu nasza firma otrzymała Kryształ Przetargów Publicznych. Więcej informacji