Zarząd

Dariusz Gajewski – założyciel i Prezes firmy NEWIND

Absolwent wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, wieloletni pracownik i wykładowca tej uczelni. Autor publikacji oraz współorganizator wielu konferencji o randze międzynarodowej (m.in. „System Science”).

Ekspert dziedzinowy przy komitecie NIAG (NATO IndustryAdvisoryGroup). Zajmował kierownicze stanowiska w spółkach informatycznych o zasięgu ogólnopolskim (CCS S.A.,  WINUEL SA oraz Emax SA – grupa Sygnity).

Autor wielu projektów infrastrukturalnych, między innymi pierwszych polskich komercyjnych wdrożeń systemów SAP/R3. Aktywnie działa na rynku informatycznym, biorąc udział w wielu kursach oraz seminariach organizowanych m. in. przez firmy SAP, IBM, oraz HP.