NEWIND odpowiedzialnym pracodawcą i liderem HR

Firma NEWIND otrzymała tytuł Odpowiedzialnego Pracodawcy – Lidera HR 2014 r.  Nagroda jest przyznawana w ramach ogólnopolskiego Programu z obszaru human resources (HR). Jego celem jest upowszechniane oraz propagowanie właściwych wzorców, modeli i strategii działań w zakresie polityki personalnej oraz strategii integracji spraw personalnych ze sprawami biznesowymi.

Głównym kryterium wyboru laureatów Programu jest szeroko rozumiana jakość zatrudnienia, w skład której wchodzą m.in. takie czynniki jak:

  • przestrzeganie prawa pracy,
  • przestrzeganie przepisów BHP,
  • możliwość podnoszenia kwalifikacji pracowników,
  • dynamika rozwoju kadry,
  • reputacja podmiotu gospodarczego,
  • dynamika zatrudnienia,
  • system motywacyjny,
  • społeczna odpowiedzialność biznesu.

 

Lider HR