Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość: CyberSecIdent

Projekt -System zabezpieczenia sieci informatycznej oparty na technologii SDN/NFV/MTD oraz sztucznej inteligencji ( SEC- NET) jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach II konkursu CyberSecIdent – Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość.
Beneficjentem projektu jest NEWIND i Politechnika Warszawska.
Wartość projektu wynosi 8 939 685,64 PLN a wartość dofinansowania 6 620 312,78 PLN.
Projekt jest realizowany w ramach umowy numer CYBERSECIDENT/381219/II/NCBR/2018.

Projekt rozpoczął się z końcem marca 2018 roku, a zakończy się w marcu 2021 roku.
Przedmiotem Projektu jest stworzenie zaawansowanego systemu bezpieczeństwa systemów informatycznych IT/OT wykorzystującego najnowsze, rewolucyjne techniki Moving Target Defence, Network Functions Virtualisation, Software Defined Networking oraz algorytmy sztucznej inteligencji.

SEC_NET zapewni użytkownikowi kompletny zestaw narzędzi umożliwiający:

  • zbudowanie, na bazie istniejącej sieć informatycznej określonej przez jej architekturę fizyczną i topologię sieci firmy, nowej wirtualnej, wielosegmentowej sieci informatycznej dopasowanej do obecnych potrzeb.
  • wdrożenie komponentów bezpieczeństwa, sond monitorujących ruch sieciowy i status systemu z uwzględnieniem modułów detekcji anomalii.
  • wdrożenie proaktywnych mechanizmów bezpieczeństwa dynamicznie rekonfigurujących sieć wirtualną w sposób ciągły i pseudo przypadkowy utrudniając przygotowanie ataku, reagujących na wykryte anomalie i automatyzujących przeciwdziałanie awarii – zapobiegając w czasie rzeczywistym atakowi oraz generujących alerty.

Opracowany system pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych firm, szczególnie tych należących do Infrastruktury Krytycznej, co wpłynie na bezpieczeństwo cyberprzestrzeni.

Proponowane rozwiązanie wpisuje się w najnowsze trendy obserwowane obecnie w badaniach naukowych i rozwijane na świecie w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego.
Lider konsorcjum firma NEWIND S.A. ma doświadczenia w realizacji projektów w dziedzinie bezpieczeństwa dla Europejskiego Centrum Operacji Kosmicznych, natomiast Zakład Cyberbezpieczeństwa Politechniki Warszawskiej ma wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie badań.