Kontrakt „Critical Issue for Cryptography”

13 listopada 2018 roku, firma NEWIND S.A podpisała kontrakt „Critical Issue for Cryptography- the Key Management Implementation and Testing SDLS Extended Procedures (SDLS- KM)” w ramach Polish Task Force Scheme z Europejskim Centrum Operacji Kosmicznych (ESOC) Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Głównym celem projektu jest stworzenie platformy testowej, umożliwiającej przeprowadzanie testów procedur związanych z zarządzaniem kluczami, zgodnie ze standardami CCSDS „SDLS Extended Procedures” oraz w oparciu o protokół SDLS (Space Data Link Security).

Proces generowania kluczy, wraz z procedurami zarządzania nimi, będzie testowany i weryfikowany. W sektorze kosmicznym, system zarządzania kluczami jest istotnym komponentem, umożliwiającym zapewnienie bezpiecznej transmisji danych. Każdy system, który używa funkcji kryptograficznych, korzysta z jakiegoś rodzaju kluczy kryptograficznych. Dzięki temu, jedna ze stron może zaszyfrować dane przed transmisją oraz zagwarantować możliwość odszyfrowania tychże danych tylko przez zamierzonego odbiorcę(ów). Celem systemu zarządzania kluczami jest zapewnienie, iż klucze kryptograficzne są dostępne w sposób, który zapewnia możliwości otrzymania ich i użycia tylko przez zamierzonych odbiorców. Co więcej, system zapewnia, iż klucze są tworzone, przechowywane, zarządzane i usuwane w bezpieczny i kontrolowany sposób.

Projekt jest zgodny ze standardami CCSDS (Comittee for Space Data System).

Poniższy diagram ilustruje stos rozszerzonych procedur SDLS.