Wybrane realizacje

Akceleratory WAN w ZUS

30 kwietnia 2014

W tak dużej i silnie zinformatyzowanej organizacji jaką jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych niezwykle ważną rolę odgrywa medium wymiany danych. Każdego dnia wymieniane są setki gigabajtów danych z centralnymi systemami informatycznymi świadczącymi usługi takie jak: poczta elektroniczna, serwery plików, aplikacje intranetowe, aplikacje dedykowane, serwery proxy świadczące dostęp do internetu czy systemy backupów. W związku z centralizacją aplikacji, prędkość pracy sieci WAN stała się […]

czytaj dalej

System kontroli zarządczej w PUP

30 kwietnia 2014

Powiatowe Urzędy Pracy zobowiązane są do prowadzenia kontroli zarządczej. Dotychczas używane narzędzia informatyczne okazały się niewystarczające. Występowały trudności z bieżącym monitorowaniem wykonania celów na poziomie organizacji, brakowało dostępu w czasie rzeczywistym do pełnych informacji o realizacji celów i zadań w ramach kontroli zarządczej na poziomie komórek organizacyjnych. System także nie pozwalał kontrolować w czasie rzeczywistym odchyleń, nie informował o zadaniach z przekroczonymi terminami oraz nie posiadał istotnej funkcji generowania raportów w formie np. macierzy ryzyk. Ograniczenia […]

czytaj dalej

Migracja systemu KRDK

12 kwietnia 2014

W ramach projektu realizowanego przez Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia (CSIOZ), zespół naszych inżynierów przeprowadził proces migracji oraz centralizacji systemu Krajowego Rejestru Dawców Krwi. System KRDK jest wykorzystywany w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii (IHiT) oraz dwóch centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa (CKiK). Dodatkowo tworzy centralną bazę danych o dawcach i donacjach składników krwi, gromadząc i udostępniając dane między 21 regionalnymi centrami krwiodawstwa oraz licznymi szpitalami i bankami krwi. […]

czytaj dalej