Systemy monitoringu – wybrane realizacje

Nasz zespół wdrożeniowy implementował lub wykonywał usługi wdrożeniowe w zakresie rozwiązań monitoringu i zarządzania środowiskiem IT m.in. dla: Netia SA, Telefonia Dialog SA,  Komendy Wojewódzkie Policji, Komenda Główna Policji, Energa Operator SA, TU Europa, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Komenda Głowna Państwowej Straży Pożarnej, Politechnika Wrocławska.

Prezentujemy kilka ciekawych rozwiązań, które zaimplementowane zostały przez nasz zespół wdrożeniowy:

Monitorowanie aktywności łącz

Jeden z naszych Klientów, u którego wdrażaliśmy rozwiązanie Tivoli Netcool posiada centralę oraz około 500 oddziałów. Większość oddziałów połączona jest podwójnym łączem – podstawowym typu DSL oraz zapasowym typu ISDN. System Netcool przedstawia natychmiastową informację o przełączeniu na łącze zapasowe. Bez systemu monitoringu użytkownicy i administratorzy bardzo często nie byli świadomi takiego faktu, gdyż łączność do centrali nadal istniała. Dzięki zastosowaniu korelacji zdarzeń administratorzy są natychmiast informowani o awarii łącza i tym samym instytucja może zgłosić operatorowi awarię łącza podstawowego i zaoszczędzić opłaty związanie z utylizacją łącza zapasowego (ISDN).

Niedostępność Klientów

Dla naszego  Klienta z branży telekomunikacyjnej wdrożyliśmy funkcjonalność informowania o wystąpieniu awarii urządzenia ze wskazaniem jej lokalizacji u danego Klienta.  Operator telekomunikacyjny posiada w swojej infrastrukturze sieciowej  przełączniki MAN, na których zdefiniowane są ringi logiczne. Do każdego z ringów dopięci są Klienci, którzy dzierżawią usługę łącza internetowego. System monitorowania w oparciu o rozwiązanie Netcool jest w stanie precyzyjnie określić jakich Klientów dotyczy awaria danego ringu bądź całego przełącznika MAN. Dzięki wdrożeniu systemu Netcool operator telekomunikacyjny jest świadomy awarii przed zgłoszeniem przez Klienta awarii dotyczącej niedostępności łącza.

Wykrywanie przyczyny pierwotnej awarii

U kilku naszych Klientów wdrożono system Netcool z modułem wykrywania i prezentacji topologii sieciowej L2/L3 modelu ISO/OSI. System w takim modelu jest w stanie swoim działem określić przyczynę pierwotną awarii na podstawie docierających do niego komunikatów z urządzeń w powiązaniu z informacjami topologicznymi wykrytej topologii sieciowej. Awaria jednego urządzenia może spowodować lawinową ilość alarmów dotyczących niedostępności różnego rodzaju usług. System na bazie zgromadzonych informacji jest wstanie określić alarmy które są symptomami awarii i precyzyjnie wskazać alarm który jest przyczyną awarii.