NEWIND na rynkach zagranicznych

 

Wzmacnianie obecności NEWIND na rynkach zagranicznych to część konsekwentnie prowadzonej polityki rozwoju firmy. NEWIND – owa ekspansja na rynku afrykańskim.

Już na początku 2016 r firma NEWIND rozpoczęła aktywne działania na rynku afrykańskim. Dzięki współpracy z lokalnym partnerem zlokalizowanym w Republice Południowej Afryki, zespół NEWIND mógł zdobyć unikalną widzę na temat kultury i obyczajów panujących w tamtejszych realiach biznesowych. Wysoko wykfalifikowana kadra inżynierska naszej firmy zbudowała unikalne na tamtym rynku kompetencje w zakresie dostaw i wdrażania systemów monitorowania i zarządzania infrastrukturą IT. Kluczowym czynnikiem sukcesu była również współpraca nawiązana z firmą IBM, a dokładniej z oddziałami IBM zlokalizowanymi w tamtym regionie.

Obecnie firma NEWIND we współpracy z lokalnym partnerem aktywnie wdraża rozwiązania monitoringowe i wspiera serwisowo klientów z sektora bankowego, telekomunikacyjnego i szkolnictwa wyższego już w trzech krajach Afryki, tj. w Etiopii, Namibii i RPA – mówi Dariusz Gajewski, Prezes NEWIND. Ale ciągle mamy apetyt na więcej. Dowodem na to, że jesteśmy ważnym partnerem biznesowym na rynku afrykańskim jest to że zostaliśmy zaproszeni przez Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, na spotkanie Ambasadorami RP w Etiopii, RPA i Namibii, podczas którego zaprezentowaliśmy obszary naszej aktywności w Afryce i uzyskaliśmy zapewnienie o wsparciu ze strony poszczególnych Ambasad.

NEWIND w krajach afrykańskich postrzegany jest jako firma rzetelna, kompetentna, nie stroniąca od wyzwań, która swoimi kompetencjami pokazuje, że najbardziej skomplikowane projekty z zakresu szeroko rozumianej informatyki jest w stanie realizować zarówno pod kontem usługowym, jak i terminowych dostaw sprzętu. Natomiast budowane konsekwentnie relacje i kontakty z lokalnym biznesem pozwalają na aktywny i bezpośredni udział NEWIND w pozyskiwaniu nowych kontraktów i klientów na tym pełnym wyzwań i ciekawych projektów rynku.