Newind z Kryształem Zamówień Publicznych

Kryształy Przetargów Publicznych to prestiżowe nagrody przyznawane przez uznanych ekspertów tylko najlepszym, najciekawszym, a przede wszystkim doskonale zrealizowanym pod względem prawnym zamówieniom publicznym. Celem nagród jest promowanie dobrych praktyk i zbieranie przykładów racjonalnego zarządzania środkami publicznymi.

Kapituła programu przyznała nagrodę  firmie NEWIND Sp. z o.o.,  za  zrealizowane zadanie pod nazwą: „Zakup, dostawa i instalacja (wdrożenie) akceleratorów ruchu sieciowego do sieci WAN w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych”. Przeczytaj więcej o tym projekcie

 

Dyplom_KPP_2012_Newind