Rowiązania dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

W listopadzie br. dostarczyliśmy i wdrożyliśmy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie dwa urządzenia kryptograficzne HSM Luna SA serii 1700 firmy Safenet wraz z dodatkowymi licencjami klienckimi.

Urządzenia Luna SA firmy Safenet spełniają najwyższe światowe standardy bezpieczeństwa w zakresie mechanizmów ochrony wytwarzania, przechowywania i przetwarzania „wrażliwego” materiału kryptograficznego (np. klucz główny Centrum Certyfikacji w infrastrukturze klucza publicznego – PKI), czego potwierdzeniem jest certyfikat FIPS-140 Level 3.

Dostarczone urządzenia HSM, pracując w układzie klastra niezawodnościowego, będą wykorzystywane przez Ministerstwo do bezpiecznego generowania i przechowywania kluczy kryptograficznych służących m.in. do zabezpieczania portali internetowych Ministerstwa.