Rzecz o innowacyjności

Naukowcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele władz państwowych podjęli wyzwanie znalezienia odpowiedzi na pytanie  „Jak sprawić, żeby polscy przedsiębiorcy woleli tworzyć własne innowacje, niż kupować zagraniczne„.

Podczas konferencji pn. „Nie kopiujmy Doliny Krzemowej – zróbmy swoją” spotkali się dzisiaj m.in.: prof. Lena Kolarska-Bobińska (minister nauki i szkolnictwa wyższego), Iwona Wendel (podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju), prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski (dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju), Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia, Magdalena Burnat-Mikosz (partner Deloitte oraz lider działu R&D and Governement Incentives w Europie Środkowej), Jerzy Langer (prezes Wrocławskiego Centrum Badań EIT+), Dariusz Gajewski, prezes firmy Newind.

Podczas jednego z paneli Dariusz Gajewski, prezeses Zarządu firmy NEWIND poruszył temat innowacji na rynku IT. Poniżej prezentujemy fragment rozmowy:

1. Prognozy dla polskiego rynku IT na najbliższe lata są bardzo optymistyczne. Polska znajduje się w czołówce regionu jeśli chodzi o skalę planowanych na najbliższe lata inwestycji. Jakie Pana zdaniem są kluczowe potrzeby biznesu w obszarze rozwiązań informatycznych?

Nasze doświadczenia pokazują, że każda branża ze względu na specyfikę działania generuje inne potrzeby, które można realizować tylko poprzez dobór dedykowanych rozwiązań informatycznych. Porównując przykładowo sektory zdrowia i bankowości, widzimy, że są to sektory o zupełnie innej dojrzałości, jeśli chodzi o technologie informatyczne. Firmy prywatne, potrzebują optymalizacji na różnych poziomach – od redukcji kosztów, aż do usprawnienia procesów zarządczych i kontrolnych. Dzisiaj przewagę konkurencyjną tworzy szybkość reakcji na zmieniające się warunki rynku, budowanie relacji z Klientem i zdolność do przetwarzania gigantycznych ilości danych. A to można osiągnąć tylko poprzez zaimplementowanie odpowiednio wydajnych i skalowalnych systemów informatycznych. Kolejnym aspektem jest bezpieczeństwo IT. Myślę, że nowym kierunkiem w wielu firmach będzie rezygnacja z własnych zasobów informatycznych, przynajmniej tych centralnych, na rzecz szeroko rozumianej „chmury” – czyli oddawania zasobów informatycznych do firm, które robią to na zasadach komercyjnych w sposób profesjonalny.

 2. Panie prezesie, a jak ocenia Pan rozwój informatyzacji na rynku publicznym, zwłaszcza w sektorze zdrowia?

Od początku naszej działalności dostrzegaliśmy duże potrzeby sektora zdrowia, w tym zwłaszcza szpitali, w obszarze integracji systemów, audytu i bezpieczeństwa informatycznego, zarządzania bazami danych, oraz wdrażania rozwiązań dedykowanych dla tego sektora. . Infrastruktura informatyczna szpitali wymaga wielu inwestycji, do realizacji których drogę otworzyły możliwości pozyskania nowych źródeł finansowania. Dlatego w firmie NEWIND pochylamy się również nad funduszami unijnymi i tym samym służymy szpitalom wsparciem w zakresie pozyskania środków na projekty z zakresu IT. Stworzyliśmy pakiet niszowych rozwiązań, które pozwoliły nam zacząć działać na rynku zdrowia w sposób unikalny i innowacyjny. Przykładem jest Szpitalne Repozytorium Danych Medycznych, czyli rozwiązanie, którego celem jest zapewnienie bezpiecznego przechowywania elektronicznej dokumentacji medycznej, Szpitalny Zintegrowany System Zarządzania Lekiem będący nowoczesnym rozwiązaniem w zakresie wewnątrzszpitalnej dystrybucji leków w dawce indywidualnej dla pacjenta, a także aplikacje wspierające planowanie budżetów, wspomagające realizację projektów badawczo-rozwojowych, czy też umożliwiające scentralizowane zarządzanie zasobami szpitala.

3. Jakie technologie Pańskim zdaniem w ciągu najbliższych lat staną się niezbędne dla funkcjonowania polskich przedsiębiorstw?

Na pewno szeroko rozumiane rozwiązania związane z implementacją aplikacji w Internecie oraz w chmurze. Kluczowym będzie także bezpieczeństwo informatyczne. Moim zdaniem Internet i transmisja stają się słownikiem wszystkich rozwiązań informatycznych. Czerpiemy wiedzę i inspirację z międzynarodowych doświadczeń. Utrzymujemy kontakty z Dalekim Wschodem, Wielką Brytania, Chinami, a nawet z Serbią, gdzie szukamy nowości technologicznych w obszarach komunikacji, bezpieczeństwa i systemów przetwarzania.

4. Badania wykazują, że w najbliższych latach najbardziej innowacyjne będą firmy, które posiądą zdolność analizowania i przetwarzania mnogości danych (tzw. zjawisko „Big Data”) oraz nauczą się wyciągać na ich podstawie trafne wnioski. Jak firma NEWIND zamierza wspierać swoich klientów w tym zakresie?

Pierwszym i najważniejszym krokiem jest dobór właściwych rozwiązań dostosowanych do potrzeb danej branży oraz analiza już istniejącego środowiska. Następnie jesteśmy technologicznie przygotowani do zaprojektowania oraz wdrożenia narzędzi wspomagających działalność biznesową, zapewniając ciągłość działania, bezpieczny kanał komunikacyjny z klientem, odpowiednią reakcję na sytuacje awaryjne oraz bezpieczeństwo przetwarzanych danych.

5. Czym firma NEWIND będzie chciała się wyróżnić na rynku IT w najbliższych latach?

Przede wszystkim unikalnymi rozwiązaniami, które będą nowościami na polskim rynku. Chcemy, by innowacyjne pomysły powstawały w naszym zespole pracowników. Uważamy, że w informatyce największą wartością i najcenniejszym zasobem są ludzie. W najbliższych latach będziemy się koncentrować na realizacji projektów bardzo kompetencyjnych, które najlepiej niosą ze sobą element wyróżnika niszowego. Współpracujemy w tym celu m.in. z uczelniami wyższymi, np. z Politechniką Wrocławską, oraz wspieramy kreatywne projekty.