Zielone IT – nasze proekologiczne CPD NewCloud

Nowoczesne Centrum Przetwarzania Danych, utrzymujące w ruchu systemy informatyczne klientów z branży finansowej, medycznej, czy innej wymagającej spełnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa i dostępności danych, wymaga zastosowania najnowocześniejszych technologii oraz standardów. Dotyczy to segmentu obsługującego bezpośrednio obszar IT, jak również segmentu podstawowych systemów wspierających, jakimi są systemy ciągłego zasalania w energię elektryczną, dostarczania ciepła, a także zimna dla systemów chłodzących.

NewCloud to nowoczesne Centrum Danych, należące do grupy NEWIND SA, umiejscowione na terenie Wrocławskiego Parku Technologicznego. Aby przedsięwzięcie stało się maksymalnie efektywne finansowo, a także należało do grona firm wykorzystujących wysokie technologie charakteryzujące się dużym stopniem innowacyjności, zlokalizowano je w kompleksie budynków „Omega”, „Delta”, wyposażonych w nowatorski system „trigeneracji”, produkujący jednocześnie prąd, ogrzewanie i chłodzenie. Proces polega na skojarzonym wytwarzaniu ciepła i energii elektrycznej, przy czym ciepło może być również zamienione na energię chłodniczą w absorpcyjnych agregatach wody lodowej. Źródłem energii jest najczęściej gaz ziemny.

Jednym z głównych założeń przy projektowaniu i budowie NewCloud, było zastosowanie innowacyjnych technologii, dla zapewnienia bezpieczeństwa i dostępności przetwarzanych danych, jak również, aby NewCloud stał się przedsięwzięciem proekologicznym, spełniającym najwyższe standardy wykorzystywania ekologicznych źródeł energii oraz optymalnego ich wykorzystywania. Jednym z zakładanych profilów potencjalnych klientów Centrum Przetwarzania, to korporacje, które bardzo często stawiają wysokie wymagania dot. optymalnego zużycia energii.

Dlaczego trigeneracja jest rozwiązaniem proekologicznym:

Trigeneracja, nazywana również trójgeneracją, to rozwiązanie umożliwiające produkcję we własnym zakresie prądu elektrycznego, energii cieplnej oraz chłodu w jednym procesie technologicznym. Właściwie zaprojektowane systemy są najbardziej efektywnym rozwiązaniem energetycznym dostępnym obecnie na świecie. Instalacje tego typu od lat stosowane są w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Chinach i południowych krajach Europy, cechujących się bardzo ciepłym klimatem. Trigeneracja pozwala na zrównoważenie zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepło w okresie letnim i w konsekwencji zapobiega potencjalnemu załamaniu się dostaw energii elektrycznej (tzw. blackout) w upalne dni. System może być zasilany dowolnym rodzajem gazu (gazem ziemnym, nbiogazami, gazami płynnymi, a także gazami kopalnianymi), dzięki temu jest to ekologiczne i ekonomicznie rozwiązanie.

Gdy na dworze jest zimno, urządzenia zainstalowane przy Centrum Danych NEWIND SA we Wrocławskim Parku Technologicznym, działają jak nowoczesny system ogrzewania. Z kolei latem, system zmienia się w wydajne źródło chłodu, zasilające urządzenia klimatyzacji. Przez cały rok, jest wytwarzana energia elektryczna w takiej ilości, jakiej potrzeba do zasilenia kompleksu technologicznego oraz Centrum Danych Newind.

System trigeneracyjny przy Centrum Przetwarzania Danych NEWIND SA, we Wrocławskim Parku Technologicznym, może wytwarzać moc elektryczną wynoszącą 2,8 MWe oraz 3 MW mocy cieplnej, pochodzącej z procesu chłodzenia silników gazowych i spalin, która może być konwertowana w procesie absorbcji na 2,8 MW mocy chłodniczej. Zaletą zastosowania trigeneracji jako podstawowego systemu zasilania i klimatyzacji serwerowni, jest potencjalna możliwość pracy wyspy kogeneratorów, zapewniających energię elektryczną i chłodzenie w przypadku długotrwałej awarii zasilania.

Korzyści środowiskowe z zastosowania systemu trigeneracji:

  • poprawa jakości powietrza – ograniczenie emisji gazowych i pyłowych zanieczyszczeń powietrza związanych ze spalaniem węgla
  • przeciwdziałanie zmianom klimatu (wymiana paliwa z wysokoemisyjnego węgla na niżej emisyjny gaz ziemny skutkuje znaczącym zmniejszeniem emisji CO2,
  • bardzo wysoka sprawność wykorzystania energii zawartej w paliwie – 90-95%,
  • znaczne ograniczenie strat związanych z transportem nośników energii  – produkcja energii w miejscu jej wykorzystania, maksymalnie ogranicza straty związane z transportem nośników energii,
  • potwierdzone oszczędności energetyczne,
  • obniżenie poboru mocy elektrycznej o moc agregatów chłodniczych,
  • oszczędność energii elektrycznej dzięki zastosowaniu chłodnicy absorpcyjnej, zasilanej gorącą wodą,
  • wytwarzanie chłodu nie wymaga stosowania czynników chłodniczych niszczących warstwę ozonową.