Kontrakt z Europejskim Centrum Operacji Kosmicznych

sec_com

 

NEWIND S.A. podpisało kontrakt z Europejskim Centrum Operacji Kosmicznych (ESOC) na projekt SEC_COM w ramach Polish Industry Incentive Scheme.

Celem projektu jest opracowanie wyspecjalizowanego środowiska testowego SEC_COM oraz oprogramowania, które będzie przeprowadzało testy bezpieczeństwa w komunikacji systemów satelitarnych.

Realizacja projektu ma zadanie przygotowanie rozwiązania poprawiającego bezpieczeństwo komunikacji z przyszłymi satelitami Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).

W ostatnim okresie, wzrosła liczba cyber ataków na systemy satelitarne. Stacje naziemne, łącza teletransmisyjne oraz infrastruktura komunikacyjna systemów kosmicznych jest szczególnie wrażliwa na takie działania, które są zbliżone do ataków które mają miejsce w sieciach komputerowych oraz Internecie. Cyber ataki powodują ryzyko zakłóceń lub wręcz utraty łączności z satelitami, prowadząc do utraty kontroli nad nimi.

NEWIND S.A. opracuje dedykowane oprogramowanie, które będzie mogło zostać wykorzystane w przyszłości do zabezpieczenia transmisji danych z misji satelitarnych bazujących na protokole IPsec. NEWIND S.A. przygotuje środowisko testowe zgodnie ze standardami ESOC i CCSDS.

Projekt będzie trwał 24 miesiące, do końca 2018 roku.

Udział w tak nowatorskiej inicjatywie pozwoli firmie na poszerzenie kompetencji w dziedzinie budowy satelitarnych systemów bezpieczeństwa oraz wymiany danych. Doświadczenie zdobyte w projekcie będzie mogło zostać wykorzystane przy programie budowy polskich satelitów.

(SEC_COM) – The Secure Communication System Testbed of Space Mission)

(CCSDS – The Consultative Committee for Space Data Systems)