Systemy pracy grupowej

Technologia: IBM Notes i Domino

Oprogramowanie klienckie i serwerowe do obsługi poczty elektronicznej, wiadomości błyskawicznych i pracy grupowej, które może działać w wielu różnych środowiskach operacyjnych. Produkty stanowią platformę umożliwiającą szybkie opracowywanie i wdrażanie aplikacji do pracy grupowej i obsługi przepływów pracy. Umożliwiają dużym i małym przedsiębiorstwom usprawnienie bieżącej działalności i procesów decyzyjnych oraz osiągnięcie wyższej produktywności pracy.

Technologia: IBM Connections

Wiodąca platforma oprogramowania społecznościowego, która pomaga organizacjom w angażowaniu właściwych osób do właściwych zadań oraz w szybszym wdrażaniu innowacji i osiąganiu oczekiwanych wyników.

Technologia: IBM Sametime

Oprogramowanie oferujące użytkownikom jednolity system komunikacji poprzez wiadomości błyskawiczne, konferencje elektroniczne, rozmowy głosowe i wideo oraz wymianę danych.