Systemy monitorowania IT

Technologia: IBM Tivoli Netcool Network Management

Pakiet IBM Tivoli Netcool Network Management służy do monitorowania sieci oraz jako system parasolowy integrujący zdarzenia generowane w innych systemach monitorowania infrastruktury IT:

 • umożliwia monitorowanie infrastruktury sieciowej w czasie rzeczywistym,
 • informowanie operatorów/administratorów o umiejscowieniu awarii,
 • pozwala na uzyskanie prognozy potencjalnych problemów,
 • udostępnia centralną konsolę zdarzeń z podglądem alarmów dotyczących zakresu monitorowanej infrastruktury,
 • zapewnia administratorom i operatorom podgląd wykrytej awarii w topologii sieci w warstwach L2/L3 modelu ISO/OSI,
 • umożliwia skrócenie czasu reakcji na awarie urządzeń w infrastrukturze sieciowej,
 • dostarcza narzędzia diagnostyczne wspomagających pracę administratorów.

 

Technologia: IBM Tivoli Netcool Performance Manager
Moduł odpowiada za akwizycję i przetwarzanie metryk wydajnościowo-jakościowych:

 • doskonała widoczność informacji o wydajności,
 • zarządzanie wydajnością sieci różnych producentów,
 • kolekcja danych z sieci przewodowych i bezprzewodowych,
 • rozbudowana biblioteka pakietów dedykowanych do obsługi kolekcji i analizy konkretnych technologii,
 • bieżące monitorowanie świadczenia usług,
 • precyzyjne określanie wydajności infrastruktury IT.

 

Technologia: IBM SmartCloud Application Performance Management
IBM SmartCloud Application Performance Management służy do monitorowania systemów operacyjnych i aplikacji:

 • umożliwia monitorowanie zasobów systemowych infrastruktury serwerowej
 • proaktywnie reaguje na pojawienie się incydentów,
 • ułatwia identyfikację źródła spadku wydajności,
 • dostarcza dla administratorów jednolity, elastyczny panel operatorski umożliwiający podgląd incydentów w czasie rzeczywistym,
 • skraca średni czas do odzyskania dostępności usług po wystąpieniu awarii,
 • umożliwia prognozowanie na podstawie wygenerowanych raportów z dostępnych danych historycznych,
 • automatycznie wskazuje rozwiązanie naprawcze w celu szybkiego przywrócenia dostępności zasobów systemowych.

 

Technologia: IBM Tivoli Business Service Manager
IBM Tivoli Business Service Manager prezentuje status infrastruktury IT w kontekście usług biznesowych:

 • graficzne modelowanie usług biznesowych,
 • określa status usługi biznesowej na podstawie statusu poszczególnych elementów infrastruktury IT biorącej udział w procesie świadczenia danej usługi,
 • kolekcjonuje informacje o monitorowanym środowisku za pośrednictwem innych aplikacji,
 • monitorowanie i wizualizacja wskaźników KPI w czasie rzeczywistym,
 • monitorowanie poziomów SLA i ostrzeganie o przekroczeniu założonych progów,
 • prezentacja graficzna w czasie rzeczywistym,
 • raportowanie bieżące oraz historyczne.