Pamięci masowe i wirtualizacja

Technologia: Wirtualizacja VMware – centra przetwarzania danych oraz zarządzanie chmurą.

Wirtualizacja i konsolidacja serwerów, sieci oraz pamięci masowych z wykorzystaniem produktów: vCloud Suite, vSphere, Virtual SAN, vSphere Data Protection, vCenter Site Recovery Manager.

Zarządzanie środowiskiem zwirtualizowanej i hybrydowej chmury za pomocą oprogramowania vCenter Operations Manager Suit

Technologia: HP StoreServ 3PAR

– zwirtualizowana platforma pamięci masowej zapewniająca elastyczność i efektywność wymaganą przez współczesne centra przetwarzania. Rozwiązanie wyposażone w kluczowe technologie opracowane z myślą o wsparciu wirtualizacji. Jest to również jedyna platforma, która gwarantuje wydajność wymaganą do podwojenia zagęszczenia maszyn wirtualnych (VM) na serwerach fizycznych. Zapewnia możliwość przechowywania wszystkich danych w pojedynczym systemie obsługującym zaawansowane funkcje, takie jak federacja pamięci masowej i zautomatyzowane warstwowanie.

Technologia: HP StoreVirtual

– najbardziej wszechstronna platforma pamięci masowej dostępna obecnie na rynku. Architektura HP StoreVirtual zapewnia pamięć masową, która skaluje się liniowo pod względem pojemności i wydajności. Rozwiązanie umożliwia szybkie dostosowywanie się i reagowanie na zmieniające się potrzeby klienta. Sieciowe funkcje RAID odpowiadają również za replikację i ochronę wielu kopii danych w klastrze pamięci masowej, eliminując punkty podatności na awarie.

Technologia: HP StoreOnce

– Systemy HP StoreOnce Backup z oprogramowaniem StoreOnce Catalyst zapewniają spójną architekturę tworzenia kopii zapasowych o wysokiej wydajności i z możliwością skalowania, która obejmuje całe przedsiębiorstwo. Teraz można ograniczyć ilość przechowywanych danych kopii zapasowych o 95% i wybrać między wydajnymi, dedykowanymi urządzeniami dla większych biur i centrów danych a elastycznymi maszynami wirtualnymi VMware dla mniejszych i oddalonych biur. Systemy StoreOnce Backup płynnie integrujące się z istniejącymi aplikacjami do tworzenia kopii zapasowych umożliwiają elastyczną integrację zarówno w środowiskach SAN, jak i w środowiskach zwirtualizowanych.