Systemy zarządzania usługami

Technologia: IBM SmartCloud Control Desk

Oprogramowanie do zunifikowanego zarządzania zasobami i usługami, które udostępnia wspólne centrum zarządzania procesami biznesowymi dotyczącymi zasobów elektronicznych i fizycznych. Działa zgodnie ze standardem ITIL (IT Infrastructure Library), jest dostępne z urządzeń przenośnych i zintegrowane z serwisami społecznościowymi oraz narzędziami programistycznymi. Oferowane jest w różnych modelach: do instalacji lokalnej u klienta, jako oprogramowanie udostępniane w postaci usług (SaaS) lub jako obraz maszyny wirtualnej.

Technologia: IBM Maximo Asset Management

System służący do kompleksowego zarządzania cyklem życia i konserwacją zasobów. Zawiera sześć głównych modułów: zarządzanie zasobami, zarządzanie pracą, zarządzanie usługami, zarządzanie umowami, gospodarka magazynowa i zaopatrzenie.