SAP Basis

SAP BASIS

Technologia: SAP NetWeaver

Elementy rodziny produktów SAP NetWeaver skonstruowane zostały w oparciu o wielowarstwową strukturę klient/serwer. Wyróżnione są warstwy: prezentacji, aplikacji, bazy danych oraz warstwa middleware. Warstwa prezentacji zaprojektowana w technologii front–end i zawierająca SAPGUI.

Interfejsy GUI dla MS Windows lub Java oraz popularne przeglądarki internetowe mogą służyć jako interfejsy użytkownika. Inne wyspecjalizowane interfejsy użytkownika mogą zostać dostarczone przykładowo dla systemów typu „kiosk” lub aplikacji mobilnych.

Serwery warstwy aplikacji zawierają kompletną logikę procesów biznesowych aplikacji SAP. Aplikacje te mogą działać w systemach Windows Server, w większości systemów operacyjnych UNIX oraz systemach i5 i z/OS. Podstawowa skalowalność systemu uzyskuje się poprzez rozbudowę warstwy aplikacji i dodanie nowych serwerów.

Warstwa bazy danych zarządza zarówno programami aplikacji SAP, jak i danymi o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Zadanie to wykonywane jest przy wykorzystaniu systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych.

Systemy te muszą spełniać wymagania aplikacji SAP dotyczące krytycznego dla przedsiębiorstwa przetwarzania podczas wykonywania operacji charakteryzujących się wysokim stopniem obciążenia. Obecnie wspierane są DB2, Informix, Microsoft’s SQL Server, Oracle, Sybase, SAP HANA i bazę danych MaxDB.