Produkty dla rynku ochrony zdrowia

Nasi specjaliści stworzyli  gamę produktów dedykowanych dla sektora Ochrony Zdrowia.

Usługi związane z integracją systemów, bezpieczeństwem i audytem informatycznym kierujemy do publicznych i prywatnych jednostek oraz instytucji działających na rynku medycznym.

Przygotowaliśmy odpowiednio profilowane aplikacje i rozwiązania realizujące potrzeby zarówno Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia, organów kontroli i nadzoru działających przy Urzędach Marszałkowskich, jak również podmiotów takich jak: samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SPZOZ), jednostki budżetowe, instytuty badawcze, fundacje, apteki, czy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

W naszej ofercie znajdują się dedykowane rozwiązania i produkty, takie jak:

  • Pracownia Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – to aplikacja pozwalająca na pełną obsługę zadań, które realizują Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
  • Szpitalne Repozytorium Danych Medycznych – to rozwiązanie, którego celem jest zapewnienie bezpiecznego i gwarantującego nienaruszalność przechowywania elektronicznej dokumentacji medycznej w długim okresie czasu, przy jednoczesnym zapewnieniu dostępu do dokumentacji dla wszystkich uprawnionych.
  • NewMed Unit Dose  – to  Szpitalny Zintegrowany System Zarządzania Lekiem będący nowoczesnym rozwiązaniem w zakresie wewnątrzszpitalnej dystrybucji leków w dawce indywidualnej dla pacjenta.
  • NewMed Budżetowanie – to aplikacja wspierająca planowanie budżetów oraz prowadzenie procesu budżetowania.
  • NewMed Badania – to rozwiązanie dla tych Szpitali, które wymagają ścisłej koordynacji i standaryzacji realizowanych projektów badawczo-rozwojowych, scentralizowanego zarządzania zasobami, oraz wysokopoziomowego raportowania w odniesieniu do projektów i zasobów. Jest to także kompletne rozwiązanie do zarządzania portfelem/portfelami projektów B+R.
  • NewMed Zamówienia Publiczne – to narzędzie pozwalające na zarządzanie przebiegiem procedur zamówień publicznych już od momentu planowania zamówienia, a następnie jego utworzenia, aż do wybrania wykonawcy.

 

Zapraszamy do pobrania folderów informacyjnych o dedykowanych produktach:

okladki

NewMed Unit Dose 

NewMed Budżetowanie 

NewMed Badania 

NewMed Zamówienie publiczne 

 

Nasze wybrane realizacje:

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi wybranymi realizacjami na rynku ochrony zdrowia.

 

Nasze usługi projektujemy pod indywidualne potrzeby Państwa organizacji.

Zapraszamy do kontaktu z naszym doradcą