Systemy zarządzania infrastrukturą miasta/gminy

Nasz system Zarządzanie Infrastrukturą stworzyliśmy z myślą o potrzebach osób odpowiedzialnych w miastach i gminach za przygotowywanie budżetów, organizowanie przetargów publicznych oraz osób realizujących zadania eksploatacyjne, takie jak utrzymanie infrastruktury, dróg, zieleni miejskiej itp.

System Zarządzanie Infrastrukturą jest naszym autorskim narzędziem wspierającym proces zarządzania strategicznego i operacyjnego. Dzięki niemu kierownictwu lepiej zaplanować oraz łatwiej monitorować realizację zadań na poziomie zarówno całej organizacji, jak i w podziale na kluczowe obszary. Użytkownicy naszego systemu mogą z łatwością administrować realizacją zadań eksploatacyjnych w pięciu głównych obszarach: budżetowym, rzeczowym, zarządzania umowami z wykonawcami, zarządzania przepływem pracy, zarządzania procesem przetargowym wyboru dostawcy.

Nasz system stanowi także cenną bazę wiedzy gromadząc w jednym miejscu informacje, wprowadzane przez wszystkich użytkowników. Taka funkcjonalność jest szczególnie przydatna kierownictwu z punktu widzenia podejmowania kluczowych decyzji.

Nasz system Zarządzanie Infrastrukturą pozwala na realizację zadań między innymi w obszarze:

  • Tworzenia planu wydatków organizacji na wielu poziomach szczegółowości (organizacji, departamentu, zadania).
  • Zarządzania planem wydatków w okresie jego obowiązywania (modyfikowanie, zatwierdzanie planu, dostęp do historii itp.).
  • Monitorowania wartości finansowych (kwoty planowane, rzeczywiste, rezerwowe, do zaplanowania).
  • Monitorowania realizacji zadań eksploatacyjnych obejmującego m.in.: rejestrowanie oraz kontrola wartości podpisanych umów, tworzenie zleceń oraz monitorowanie ich realizacji, a także zatwierdzanie zleceń według zdefiniowanej ścieżki uprawnień.
  • Zarządzania umowami, a w tym: rejestracja umów, aneksów, zleceń do umów, zleceń kryzysowych (bez umowy), rejestracja faktur, kaucji, kar, a także analiza umów pod kątem wykorzystanego budżetu, terminu wygaśnięcia / odnowienia.
  • Obsługi zamówień publicznych obejmująca np. postępowania, odwołania i informacje, składy komisji, obsługę wniosków.
  • Tworzenia raportów na potrzeby zarządzania organizacją, a także dostęp do danych archiwalnych będących bazą do tworzenia przyszłych planów.

 

Nasze usługi projektujemy pod indywidualne potrzeby Państwa organizacji.

Zapraszamy do kontaktu z naszym doradcą