Zarządzanie projektami

System Newind Projekty jest naszym autorskim narzędziem służącym do efektywnego i łatwego zarządzania projektami w firmie. Obecnie każda rozwijająca się Organizacja potrzebuje wsparcia w zakresie zarządzania i monitorowania projektów. Nasze rozwiązanie stworzyliśmy dla Klientów poszukujących tańszych i prostszych w użytkowaniu programów, niż dotychczas dostępne na rynku Microsoft Project Server czy Primavera.

Wykorzystanie systemu Newind Projekty w codziennej pracy zespołów projektowych zapewnia oszczędności finansowe, jak również pozwala na optymalne wykorzystanie czasu i zasobów firmy:
Newind Projekty pomaga Kierownikom zespołu sprawnie zarządzać pracą grupową i komunikacją, a także nadzorować etapy realizacji i wykorzystanie budżetu projektu. Członkowie zespołu dzięki naszemu systemowi znają dokładnie swoje zadania i mogą w łatwy sposób raportować kierownikom o postępach w realizacji prac. Kadra kierownicza ma możliwość śledzenia budżetów wszystkich projektów w czasie rzeczywistym i podejmowania decyzji finansowych na podstawie aktualnych danych. Selekcja projektów według zadanych kryteriów pozwala na ocenę wzajemnych zależności oraz dostosowywanie projektów i zasobów do strategicznych celów Organizacji.

System Newind Projekty wspiera zarządzanie projektami w takich obszarach jak na przykład:

  • Kompleksowe zarządzanie finansami projektów (możliwość integracji systemu z istniejącym systemem finansowo – księgowym) obejmujące planowanie budżetu projektu, wnioski o zmianę budżetu z procesem akceptacji, monitoring zmian budżetu, wielowymiarowe analizy porównawcze planów i rzeczywistych wydatków w oparciu o szczegółową analitykę, analizę budżetu portfela projektów wraz z graficzną sygnalizacją odchyleń czy też rejestrowanie umów związanych z projektami.
  • Zarządzanie zakresem rzeczowym projektu m.in.: rejestracja zadań projektowych, przydzielanie zadań członkom zespołów, raportowanie stanu realizacji zadań ( możliwość eksportu danych do zewnętrznego systemu GIS)
  • Stworzenie wspólnego obszaru roboczego dla projektu zawierającego m.in.: biblioteki dokumentów zintegrowanych z pakietem oferujące takie możliwości jak: podział na wersje główne i robocze, blokowanie możliwości edycji dokumentu przez więcej niż jedną osobę, wprowadzenie opcji procesu zatwierdzenia dokumentu, możliwość tworzenia kalendarza zawierającego zadania związane z zarządzaniem projektem, możliwość zamieszczania plików.

 

Nasze usługi projektujemy pod indywidualne potrzeby Państwa organizacji.

Zapraszamy do kontaktu z naszym doradcą