System planowania i budżetowania

System Planowania i Budżetowania jest naszym wyspecjalizowanym narzędziem, które  umożliwia tworzenie struktury budżetowej oraz skuteczne zarządzanie finansami w każdym przedsiębiorstwie.

Nasza aplikacja umożliwia prezentację danych z wykonania budżetu na podstawie danych z systemu Finansowo – Księgowego, zgodnie z układem stosowanym przez dany podmiot oraz na zadanym poziomie agregacji danych. Ponadto narzędzie umożliwia tworzenie struktury budżetowej poprzez definiowanie komórek budżetowych i pozycji rodzajowo-kosztowych oraz planów budżetowych dla zadanego czasookresu.

Główne funkcje systemu są związane są z tworzeniem struktury budżetowej oraz z obsługą procesu budżetowania. Aplikacja przewiduje tworzenie planów budżetowych całościowych i cząstkowych w różnych perspektywach planowania wraz z obsługą procesu wprowadzania zmian. Ponadto zaplanowane budżety oraz ich wykonanie można przeglądać dla określonych parametrów wraz ze śledzeniem zmian w poszczególnych wersjach i wariantach. Na koniec można wygenerować wydruk lub zapisać wybrany budżet do pliku.

Nasz system posiada cztery grupy funkcjonalności:

  • Tworzenie modelu budżetowania –obejmuje definiowanie pozycji budżetowych w powiązaniu z ZPK oraz komórek budżetowych w powiązaniu z MPK, a także automatyczne i ręczne tworzenie struktury budżetowej na podstawie zdefiniowanych pozycji i komórek budżetowych. Wszystkie historyczne struktury budżetowe, na podstawie których zostały stworzone budżety są wersjonowane i przechowywane. Ponadto system udostępnia klasyfikacje predefiniowane oraz umożliwia definiowane klasyfikacji własnych, które mogą być wykorzystywane do prezentacji budżetów w zdefiniowanym przekroju.
  • Obsługa procesu budżetowania – w ramach obsługi procesu budżetowania system umożliwia tworzenie budżetu operacyjnego oraz budżetów cząstkowych (subbudżetów) wyróżnionych w strukturze budżetowej na podstawie przyjętego podziału obiektów budżetowania – czyli komórek budżetowych. Prowadzenie procesu budżetowania odbywa się w układzie miesięcznym z automatycznym wyznaczaniem w poszczególnych czasookresach (kwartał, rok, określony zakres miesięcy roku budżetowego) informacji o planach, wykonaniu i odchyleniach.
  • Prezentacja planów i ich wykonania – system umożliwia bieżące monitorowanie aktualnie realizowanego budżetu, a także wyszukiwanie i przeglądanie wszystkich utworzonych archiwalnych wersji budżetów za bieżący rok oraz lata poprzednie zgodnie ze zdefiniowanymi parametrami i przekrojami prezentacji danych.
  • Administracja systemem – prowadzenie procesu budżetowania jest dostępna dla zdefiniowanych użytkowników systemu na podstawie przyznanych im uprawnień.

Efektywne połączenie powszechnie stosowanej metodologii z zaawansowanym narzędziem informatycznym zmniejsza wysiłek organizacyjny związany z budżetowaniem i usprawnia kontrolowanie wykonania budżetu.

 

Nasze usługi projektujemy pod indywidualne potrzeby Państwa organizacji.

Zapraszamy do kontaktu z naszym doradcą