System zarządzania środowiskiem IT

System Zarzadzania Środowiskiem IT stworzyliśmy dla administratorów infrastruktury IT, której sprawne funkcjonowanie przekłada się bezpośrednio na optymalizację procesów biznesowych każdej firmy.

Kontrola i utrzymanie infrastruktury staje się wyzwaniem dla administratorów, zwłaszcza w środowisku korporacyjnym wymagającym dużej ilości sprzętu oraz kont użytkowników.

System Zarządzania Środowiskiem IT dedykujemy firmom posiadającym rozproszoną strukturę lub mającym kilkaset lub więcej punktów przetwarzania danych (stacji roboczych, serwerów, urządzeń).

Główne funkcjonalności naszego systemu to m.in.:

  • Ograniczenie dostępu do komputerów PC osobom niepowołanym – funkcjonalność ogranicza ryzyko wycieku danych, minimalizuje prawdopodobieństwo instalacji nieautoryzowanego oprogramowania oraz podnosi standaryzację poprzez pełną ewidencję działań służb serwisowych.
  • W pełni automatyczna transmisja danych – która nie wymaga angażowania personelu. Jednocześnie gwarantuje dostarczenie danych do wskazanej usługi po stronie centrali/oddziału. Mechanizm zwiększa bezpieczeństwo i skuteczność dostarczenia danych.
  • Monitoring pracy urządzeń – obejmujący wczesne ostrzeganie o awariach lub problemach, raportowanie pracy urządzeń, podniesienie standaryzacji poprzez analizę parametrów urządzeń i kontrolę działań służb serwisowych, a także dostosowanie Systemu do dedykowanych procesów i potrzeb.
  • Inwentaryzacja oprogramowania, zarządzanie wzorcami – aplikacja umożliwia porównanie stanu zadanego (zakupionego oprogramowania) ze stanem faktycznym (z zainstalowanym) w zakresie niedoborów licencji. Ponadto przeprowadzana jest analiza stacji roboczych w zakresie zgodności z zadanymi wzorcami oprogramowania. System umożliwia także rejestrowanie informacji o podstawowych komponentach sprzętowych wraz z ich zmianami.

Nasze rozwiązania wdrożyliśmy już m. in. dla PKN Orlen S.A., Jeronimo Martins S.A. w biurach i Sklepach Biedronka.

Zachęcamy do pobrania materiałów informacyjnych: Budowa i rozwój środowiska IT

Nasze usługi projektujemy pod indywidualne potrzeby Państwa organizacji.

Zapraszamy do kontaktu z naszym doradcą