System wspomagania kontroli zarządczej

System Wspomagania Kontroli Zarządczej stworzyliśmy dla jednostek sektora finansów publicznych, aby wesprzeć osiąganie celów organizacji w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Narzędzie ma za zadanie usprawnić obsługę procesów zarządczych w codziennej pracy Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy i Kierowników Komórek Organizacyjnych. Dzięki wdrożeniu naszego systemu Kierownictwo może na bieżąco sprawdzać, czy wyznaczone zadania w ramach procesu kontroli zarządczej realizowane są prawidłowo. Do każdego zadania można przypisać osobę odpowiedzialną. Ponadto system posiada zdefiniowane mierniki, które pomagają kontrolować realizację założonych celów organizacji. Rozwiązanie dostarcza zatem Dyrektorowi oraz Kierownikom Komórek Organizacyjnych komplet narzędzi pozwalających efektywnie zarządzać i monitorować jakość pracy Urzędu.

System Wspomagania Kontroli Zarządczej usprawnia obsługę procesów wchodzących w skład kontroli zarządczej, w tym:

  • określanie i monitorowanie realizacji celów organizacji,
  • określanie i monitorowanie zadań/celów szczegółowych dla komórek organizacyjnych,
  • raportowanie w formie macierzy ryzyk celu i zadania,
  • raportowanie stanu realizacji celów i zadań na podstawie zdefiniowanych mierników.
  • System posiada moduł administracyjny pozwalający na:
  • zarządzanie uprawnieniami użytkowników,
  • możliwość aktualizacji danych słownikowych z poziomu systemu,
  • integrację z usługą katalogową (Active Directory).

 

Nasze usługi projektujemy pod indywidualne potrzeby Państwa organizacji.

Zapraszamy do kontaktu z naszym doradcą