System zamówień publicznych

System wspomagający kompleksową obsługę zamówień publicznych stworzyliśmy dla jednostek, które zobowiązane są do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zakup i wdrożenie naszego produktu, który wspomaga zarzadzanie, ewidencje i kontrole zamówień publicznych, zapewnia wiele korzyści, zarówno ekonomicznych jak i organizacyjnych.

Nasze rozwiązanie pozwala na zarządzanie przebiegiem procesu udzielania zamówień publicznych, od momentu planowania zamówienia, a następnie jego utworzenia, prowadzenia, aż do wyłonienia wykonawcy, który złożył w postępowaniu najkorzystniejszą ofertę. System pozwala także na szczegółowe śledzenie procesu inwestycyjnego i dokładne raportowanie, dając możliwość planowania i śledzenia realizacji podań o zamówienia publiczne w ramach jednostki.

System posiada prosty i przejrzysty interfejs użytkownika pozwalający na sprawną i samodzielną pracę z aplikacją już w kilka chwil po jego pierwszym uruchomieniu. W systemie znajdują się cztery podstawowe moduły:

  • Moduł Planowanie podzielony jest dodatkowo na dwa obszary funkcjonalne:
    • Plany wydziałowe – tworzone są dla każdego Wydziału/Komórki organizacyjnej jednostki. Pracownicy wydziałów mają możliwość określenia planowanych zakupów zgodnie z UPZP na kolejny rok. Plan wydziałowy poddawany jest procesowi zatwierdzania.
    • Plany ogólne – tworzone są w ujęciu całej organizacji i mają za zadanie grupować pozycje Planów wydziałowych o podobnym przedmiocie zamówienia (np. zakup komputerów, usługi sprzątania, itd.). Ogólny Plan zamówień jednostki również poddawany jest procesowi zatwierdzania.
  • Moduł Przygotowanie Postępowań  umożliwia tworzenie elektronicznych podań o udzielenie zamówienia (wniosków oraz formularzy – podań zwolnionych ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych). W module można rejestrować wszelkie dane dotyczące podania, które można także powiązać z pozycją Planu ogólnego oraz Planu wydziałowego. Każde podanie przechodzi proces zatwierdzania (zależny od trybu postepowania), następnie jest weryfikowane przez Dział Zamówień Publicznych.
  • Moduł Umowy, w którym mogą być rejestrowane umowy zawarte w wyniku postepowań o udzielenia zamówień. Umowy są powiązywane z podaniami, dzięki temu możliwe jest zamieszczenie w Systemie informacji dotyczących rozstrzygnięcia postepowań.
  • Moduł Raportowanie zawierający zestaw raportów, umożliwiających wygenerowanie rzetelnej, bieżącej informacji dotyczącej realizacji Planu zamówień oraz zarejestrowanych podań.

Nasza aplikacja działa na platformie Microsoft SharePoint w ramach usługi Microsoft Office 365. Usługa SharePoint Online zapewnia pojedynczą, zintegrowaną lokalizację, która umożliwia pracownikom wydajną współpracą z członkami zespołu, dzielenie się wiedzą oraz znajdowanie zasobów i informacji związanych z organizacją.

 

Nasze usługi projektujemy pod indywidualne potrzeby Państwa organizacji.

Zapraszamy do kontaktu z naszym doradcą