Zarządzanie nieruchomościami

System Zarządzanie Nieruchomościami jest naszym autorskim narzędziem stworzonym na potrzeby osób odpowiedzialnych za poprawę jakości zarządzania nieruchomościami. Na poziom efektywności inwestycji w nieruchomości znaczący wpływ ma sposób zarządzania. Nasz system pozwala na utrzymanie wartości użytkowych i rynkowych nieruchomości w stanie niepogorszonym, jak również umożliwia podniesienie tych wartości.

Użytkownicy naszego systemu mogą monitorować koszty utrzymania nieruchomości, planować serwis wyposażenia technicznego, zarządzać umowami z najemcami, czy tez prowadzić ewidencję obiektów. Taki system zarządczy zdecydowanie przyczynia się do zwiększenia korzyści wynikających z eksploatacji nieruchomości.

System Zarzadzanie Nieruchomościami pracuje w oparciu o platformę Microsoft SharePoint Foundation. Korzystając z programu SharePoint, użytkownicy mogą konfigurować witryny współpracy w celu udostępniania informacji innym osobom, zarządzania dokumentami od początku do końca i publikowania raportów wspomagających podejmowanie trafniejszych decyzji. Platforma ta umożliwia tworzenie witryn różnego typu, które pozwalają na wspólne tworzenie stron sieci Web, dokumentów, list, kalendarzy i danych oraz budowania własnych aplikacji.

System Zarządzanie Nieruchomościami posiada kilka modułów funkcjonalnych:

  • Zarządzanie nieruchomościami – Moduł umożliwiający rejestrowanie informacji o nieruchomościach.
  • Zarządzanie najemcami / usługodawcami – Moduł służący do rejestrowania informacji dotyczących najemców i usługodawców.
  • Zarządzanie umowami – Moduł umożliwia rejestrowanie umów (najmu, serwisowych, eksploatacyjnych). Do każdej umowy mogą być rejestrowane faktury. System umożliwia także wysyłanie alertów przypominających o ważnych, z punktu widzenia realizacji umowy, zdarzeniach, jak np. zbliżanie się końca ważności umowy, przekroczenie środków, itd.). Rodzaje alertów zostaną zdefiniowane podczas analizy przedwdrożeniowej. Ponadto każda umowa może posiadać dołączone dokumenty w formie elektronicznej (np. skan umowy).
  • Zarządzanie powierzchniami – moduł służący do definiowania struktury nieruchomości – budynki, piętra, pomieszczenia, które pozwolą na lokalizację wyposażenia znajdującego się w obiekcie.
  • Zarządzanie wyposażeniem – moduł umożliwiający przechowywanie informacji o wyposażeniu znajdującym się w obiekcie.
  • Ewidencja kosztów – moduł umożliwia rejestrowanie kosztów w odniesieniu do zarejestrowanych w Systemie umów.
  • Planowanie – moduł składający się z zestawu raportów, które pomogą w planowaniu wydatków na podstawie kosztów poniesionych w poprzednich okresach.
  • Zarządzanie systemem  – znajdują się w tu funkcje umożliwiające nadawanie uprawnień do Systemu, aktualizacji danych słownikowych, aktualizacji danych konfiguracyjnych (np. adres serwera raportowania).

 

Nasze usługi projektujemy pod indywidualne potrzeby Państwa organizacji.

Zapraszamy do kontaktu z naszym doradcą