Zarządzanie zakupami

Nasz autorski system Zarzadzanie zakupami kierujemy do osób odpowiedzialnych w firmie za przebieg procedur zakupowych. Użytkownicy tego systemu mogą z łatwością planować i monitorować realizację zakupów w ramach przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw.  Mają także szybki dostęp do informacji zarządczej, ponieważ aplikacja zbiera wszystkie dane od pozostałych użytkowników w jednym miejscu.

Ponadto system Zarządzanie zakupami ułatwia obsługę procedur przetargowych, umożliwia szczegółowe śledzenie procesu zakupowego i pozwala z łatwością wygenerować dokładne raporty.

System Zarzadzanie zakupami umożliwia realizację zadań w obszarze m.in.:

  • tworzenia planów zakupów na wielu poziomach szczegółowości (np. organizacji, departamentu, itp.),
  • zarządzania planami w okresie ich obowiązywania (modyfikowanie, zatwierdzanie planu, dostęp do historii, itp.),
  • monitorowania wartości finansowych (kwoty planowane, rzeczywiste, rezerwowe, do zaplanowania),
  • monitorowania realizacji zakupów,
  • zakupów cyklicznych  i interwencyjnych,
  • zarządzania umowami, a  w tym np.: rejestracja umów, aneksów, zleceń do umów, zleceń kryzysowych (bez umowy), faktur przypisywanych do zleceń, rejestracja kaucji i kar, powiadamianie o terminie zwrotu kaucji lub naliczenia kary, analiza umów pod kątem wykorzystanego budżetu, terminu wygaśnięcia / odnowienia,
  • obsługi przetargów obejmującej m.in.: planowanie i realizacja postępowań, odwołania i informacje, składy komisji, obsługa wniosków o zatwierdzenie trybu.

 

Nasze usługi projektujemy pod indywidualne potrzeby Państwa organizacji.

Zapraszamy do kontaktu z naszym doradcą