Prowadzenie projektów

Naszą usługę Prowadzenie projektów dedykujemy wszystkim organizacjom działającym w układzie projektowym. Zarządzanie projektami jest dziś wyjątkowo wysoko cenioną specjalnością w obszarze IT, gdyż przedkłada się bezpośrednio na realizację i sukces projektu.

Niestety każdy projekt realizowany bez profesjonalnego przygotowania i nadzoru niemal zawsze narażony jest na opóźnienia, a nawet ryzyko całkowitego zatrzymania realizacji. Rozwiązaniem jest zastosowanie nowoczesnych i sprawdzonych technik definiowania projektów i nadzoru nad ich realizacją. Dzięki temu każdy projekt nie tylko zrealizowany jest w wyznaczonym czasie, ale często także o wiele szybciej.

W obszarze prowadzenia projektów wyróżnia nas m.in.:

  • mamy wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami w niemal wszystkich sektorach rynku,
  • posiadamy niezbędne certyfikaty,
  • dobieramy odpowiednie metodyki i systemy zarządzania do realizowanych projektów,
  • wykorzystujemy uznane metodyki PRINCE2, PMBoK, Zarządzanie ryzykiem czy tzw. techniki zwinne, opieramy się na kodeksie etycznym PM-ów,
  • ratujemy projekty zagrożone,
  • prowadzimy profesjonalny mentoring zarządzania projektami,
  • nieustannie monitorujemy jakość oraz kładziemy silny nacisk na satysfakcję i zaufanie Klienta,
  • stale rozwijamy własne metodyki, wzorce i standardy zarządzania projektami,
  • identyfikujemy ryzyka projektowe i potencjalne przekroczenia kosztów zanim wpłyną na budżet,
  • zapewniamy sukces projektów.

 

Nasze usługi projektujemy pod indywidualne potrzeby Państwa organizacji.

Zapraszamy do kontaktu z naszym doradcą