Usługi serwisowe i Outsourcing

Duża złożoność infrastruktury informatycznej oraz konieczność utrzymania ciągłości dostępności do usług IT w środowisku biznesowym wymuszają zastosowanie nowatorskich rozwiązań w dziedzinie wsparcia technicznego. Działania prewencyjne są kluczowe dla zapewnienia ciągłości krytycznych procesów w środowisku IT oraz zapobiegania przestojom produkcji wynikającym z awarii lub niewystarczającej wydajności infrastruktury.

Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom, oferujemy dostosowaną do potrzeb klientów, elastyczną ofertę proaktywnego wsparcia serwisowego (zarówno gwarancyjnego jak i pogwarancyjnego) oraz merytorycznego, dla sprzętu i oprogramowania.

Dodatkowo, dzięki przejęciu przez nas obsługi zgłoszeń serwisowych u producentów sprzętu, usługi te umożliwiają realizację wszelkich potrzeb z tego zakresu w jednym miejscu, nawet dla złożonych środowisk heterogenicznych, co prowadzi do oszczędności płynących z uproszczenia procedur utrzymaniowych i usprawnienia reakcji w sytuacjach kryzysowych.

Dużym problemem firm posiadających rozbudowaną infrastrukturę IT jest wyszukanie na rynku pracy i zatrudnienie odpowiedniego, wykształconego, doświadczonego personelu, który będzie w stanie zapewnić utrzymanie ciągłości działania usług biznesowych i wysokiej wydajności całego środowiska teleinformatycznego. Oferujemy usługę outsourcingu czynności administracyjnych – doświadczeni i certyfikowani inżynierowie wykonają wszelkie działania przypisywane typowo wewnętrznym, firmowym komórkom informatycznym. Prowadzi to do oszczędności kosztów i gwarantuje obsługę posiadanych urządzeń i systemów na najwyższym poziomie

W ramach naszych usług serwisowych zapewniamy:

• kompleksowy audyt środowiska objętego usługą,

• działania prewencyjne, które są kluczowe dla zapewnienia ciągłości krytycznych procesów w środowisku IT oraz zapobiegają przestojom produkcji wynikającym z awarii lub niewystarczającej wydajności infrastruktury,

• pojedynczy punkt kontaktu serwisowego,

• reprezentację Klienta w sytuacjach awaryjnych, przy kontaktach z producentem sprzętu (prowadzenie kontaktów serwisowych),

• dostęp do wiedzy i doświadczenia wysokiej klasy specjalistów,

• kompleksowe rozwiązanie serwisowe obejmujące cały sprzęt informatyczny klienta,

• obniżenie kosztów serwisu poprzez proaktywny mechanizm wykrywania usterek,

• optymalne zarządzanie środowiskiem przez monitoring zasobów systemowych,

• elastyczne warunki i program wsparcia dostosowany do rzeczywistych, specyficznych potrzeb danego Klienta,

• możliwość dodawania usług w trakcie okresu obowiązywania umowy,

• możliwość uwzględnienia usług dodatkowych.

Nasze usługi projektujemy pod indywidualne potrzeby Państwa organizacji.

Zapraszamy do kontaktu z naszym doradcą