Systemy pracy grupowej

Systemy pracy grupowej to narzędzia informatyczne usprawniające komunikację wewnętrzną – między pracownikami firmy, jak również zewnętrzna – w relacjach z klientami.

Nasze rozwiązania stanowią wsparcie dla obsługi wielu kanałów komunikacji, w tym dla poczty elektronicznej, wiadomości błyskawicznych (Instant Messaging), czy komunikacji głosowej (komunikatory głosowe, z opcją funkcjonowania jak zwykły telefon).

Systemy pracy grupowej umożliwiają także udostępnianie informatycznych zasobów pracownika wybranym osobom. Do zasobów tych zaliczają się m.in. kalendarze użytkownika, jego pliki i dokumenty. Bezpieczeństwo zasobów zapewniają wbudowane w platformę mechanizmy kontroli dostępu.

Elastyczna i otwarta budowa systemu pracy grupowej, pozwala w razie potrzeby stworzyć nowe, wewnątrzplatformowe aplikacje, dopasowane do obsługi specyficznych procesów biznesowych występujących w środowisku klienta. Aplikacje te są w stanie wykorzystywać mechanizmy automatyzujące ich działanie oraz specjalnie wymodelowane procesy przepływu dokumentów i informacji (tzw. workflow).

Dzięki tak określonej funkcjonalności systemu, przedsiębiorstwa mogą usprawnić swoje działania bez względu na ich złożoność czy stopień rozproszenia geograficznego firmy (np. wielooddziałowość).

Wdrożenie naszego systemu pozwala zwiększyć produktywność pracy, ułatwić kontrolę nad wykorzystaniem posiadanych zasobów, a możliwość zgromadzenia wielu wskaźników w jednym miejscu usprawnia procesy decyzyjne.

Zaawansowane mechanizmy automatyzacji obsługi pozwalają zaoszczędzić czas i zmniejszyć koszty administracji, a wbudowane wsparcie dla układów klastrowych, replikacji danych i wykonywania kopii zapasowych zwiększają dostępność i bezpieczeństwo całej platformy wraz z działającymi na niej aplikacjami.

  • Najważniejsze cechy systemów pracy grupowej to:
  • Rozbudowana platforma aplikacyjna — obsługuje aplikacje interaktywne i sterowane procesami przepływu (workflow), które mogą usprawnić różne dziedziny działalności biznesowej.
  • Bezpieczeństwo — ochrona newralgicznych zasobów biznesowych. Możliwe jest zapewnienie autentyczności dokumentów i kontroli dostępu do informacji.. Dane mogą być chronione poprzez szyfrowanie, a środowisko ze względu na swoją strukturę jest wysoce odporne na wirusy.
  • Wysoka dostępność i odzyskiwanie danych — za sprawą zaawansowanych konfiguracji klastrowych, replikacji, odzyskiwania sprawności po błędach na serwerze i zautomatyzowanych narzędzi diagnostycznych.
  • Łatwość w zarządzaniu — zautomatyzowane instalacje, strategie i mechanizmy monitorowania minimalizują pracochłonność administracji.
  • Mobilność — umożliwiają użytkownikom współpracę przy użyciu dedykowanego środowiska klienckiego, przeglądarki WWW oraz różnych urządzeń przenośnych.

 

Nasze usługi projektujemy pod indywidualne potrzeby Państwa organizacji.

Zapraszamy do kontaktu z naszym doradcą