Centrum Przetwarzania Danych NewCloud

Funkcjonowanie każdego podmiotu gospodarczego w znaczącym stopniu zależy od bezpiecznego przetwarzania, przechowywania i dostępu do danych. Odpowiednie zabezpieczenie przetwarzanych informacji we własnym zakresie wiąże się z ponoszeniem dużych nakładów inwestycyjnych na zakup, administrowanie i utrzymanie infrastruktury informatycznej. Warto pamiętać, iż zasoby informatyczne do prawidłowej pracy wymagają zapewnienia odpowiednich parametrów środowiskowych. Równie istotne jest ich zabezpieczenie przed zniszczeniem i kradzieżą. W dobie coraz większej digitalizacji warto powierzyć całość lub część posiadanych zasobów wyspecjalizowanemu partnerowi, który będzie w stanie zapewnić powyższe wymagania.

Wychodząc naprzeciw powyższym oczekiwaniom uruchomiliśmy Centrum Danych NewCloud oferujące szerokie portfolio usług.

NewCloud
to nowoczesne Centrum Danych zlokalizowane we Wrocławiu na terenie Wrocławskiego Parku Technologicznego, wyposażone w infrastrukturę techniczną i mechanizmy zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanych i przechowywanych danych. Do zasilania obiektu w energię elektryczną oraz chłód wykorzystuje się zlokalizowaną w obiekcie lokalną, gazową siłownię pracującą w unikalnej technologii trigeneracji. Produkcja energii elektrycznej z kogeneratorów gazowych uzupełniana jest dwoma rezerwowymi, zewnętrznymi liniami elektroenergetycznymi prowadzonymi z dwóch niezależnych Głównych Punktów Zasilających i zarządzanych przez dwóch różnych operatorów. Centrum Danych wyposażone jest w system zasilania awaryjnego za pomocą zasilaczy UPS. Zastosowanie innowacyjnego systemu zasilania serwerowni umożliwi pracę serwerowni nawet w przypadku blackoutu energetycznego Wrocławia. Centrum Danych wyposażone jest w automatyczny, niezależny system zarządzania budynkiem, monitorujący system zarządzania energią i dokonujący pomiarów parametrów środowiskowych w czasie rzeczywistym. Lokalizacja Centrum uwzględnia zagrożenia naturalne dla Wrocławia (np. znajduje się z dala od terenów zalewowych, w pobliżu Centrum Zarządzania Kryzysowego).

Wszystkie usługi oferowane przez Centrum Danych objęte są umową o gwarantowanym poziomie świadczenia usług (SLA).

Wyróżnia nas:

 • kompleksowość oferty – oferujemy usługi dodatkowe, charakterystyczne dla firm integratorskich (projektowanie, wdrażanie, zarządzanie systemami), co pozwala skupić się naszym Klientom na osiągnięciu celu zamiast na narzędziach,
 • autorska metodyka – transparentna metodyka migracji zasobów informatycznych do zewnętrznej serwerowni opracowana przez inżynierów z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu złożonych projektów informatycznych,
 • doświadczona kadra – od lat zajmująca się integracją heterogenicznych systemów informatycznych,
 • indywidualne podejście do każdego klienta – w zależności od specyfiki jego działalności,
 • koncentracja na zapewnieniu najwyższej jakości świadczonych usług.

 

Oferowane usługi

 

 

Kolokacja z wartością dodaną

Naszym Klientom oferujemy:

 • wsparcie techniczne w procesie przenoszenia zasobów,
 • kompletnie wyposażone szafy 42U, gotowe do instalacji sprzętu,
 • powierzchnię do instalacji własnych szaf,
 • usługi dodane, między innymi:
  • bieżące monitorowanie stanu kolokowanej infrastruktury,
  • opiekę administracyjną nad kolokowanymi zasobami,
  • zarządzanie oprogramowaniem na kolokowanej infrastrukturze: poczta elektroniczna, serwery wirtualne, inne oprogramowanie używane przez klienta,
  • tworzenie kopii bezpieczeństwa z kolokowanych serwerów,
  • „help desk” – wsparcie użytkowników końcowych,
  • „zdalne ręce” – usługi serwisowe, współpracę z producentami kolokowanego sprzętu przy usuwaniu usterek, awarii,
  • konsulting informatyczny,
  • możliwość dostosowania usług dodanych do indywidualnych potrzeb klientów.

Infrastruktura jako usługa (IaaS)
Udostępniamy moc obliczeniową i powierzchnię dyskową naszego Centrum Danych umożliwiającą uruchomienie własnego oprogramowania i usług przez wymagany okres czasu. Gwarantujemy ciągłość działania i dostępność infrastruktury zgodnie z warunkami SLA. Zapewniamy bieżące monitorowanie stanu udostępnianych zasobów oraz serwis. Na życzenie klientów udostępniamy licencje na oprogramowanie systemowe na czas świadczenia usługi.

Oprogramowanie jako usługa (SaaS)
Udostępniamy aplikacje autorskie: „System Obsługi Serwisowej” i „Kontrola Zarządcza” oraz wybrane aplikacje firm partnerskich w formie usługi rozliczanej miesięcznie. Gwarantujemy dostępność aplikacji zgodnie z warunkami SLA.

Modele hybrydowe
Umożliwiamy dynamiczne zwiększenie zasobów informatycznych naszych Klientów udostępniając im dodatkową moc obliczeniową i powierzchnię dyskową. Dzięki temu nie muszą inwestować w rozbudowę lub budowę nowego centrum danych.

Korzyści
Niższe koszty i ograniczenie ryzyka

 • dostęp do najnowszych rozwiązań informatycznych, bez konieczności inwestowania w infrastrukturę i zakup licencji,
 • płatność za faktycznie użyte zasoby,
 • niższy koszt TCO (całkowity koszt pozyskania, instalowania, użytkowania, utrzymywania i pozbycia się aktywów w firmie na przestrzeni określonego czasu)
 • korporacyjny poziom bezpieczeństwa fizycznego i logicznego Data Center dostępny w ramach opłaty miesięcznej.

Wysoka wydajność i skalowalność dostępna „na żądanie”

 • dodatkowa moc obliczeniowa i pamięć masowa dostępna na żądanie,
 • zastosowanie najnowszych technologii czołowych dostawców rozwiązań informatycznych zapewnia najwyższą wydajność infrastruktury,
 • łącza telekomunikacyjne o wysokiej przepustowości zapewniające szybki transfer danych.

Większa elastyczność

 • redukcja nakładów inwestycyjnych – zamiana kosztów inwestycyjnych (CAPEX) na operacyjne (OPEX),
 • ochrona wcześniejszych inwestycji i możliwość uruchomienia nowych usług bez inwestycji w infrastrukturę,
 • dynamiczne dostosowanie zasobów IT do bieżących potrzeb biznesowych.

Większa dostępność i bezpieczeństwo infrastruktury

 • zobowiązanie dostawcy do zachowania poziomu jakości i dostępności świadczonych usług,
 • ograniczenie ryzyka awarii dzięki pełnej redundancji połączeń oraz dłuższy czas sprawności sprzętu ze względu na zapewnione optymalne warunki środowiskowe,
 • większa możliwość zarządzania bezpieczeństwem – łatwość wydzielenia usług dostępnych na zewnątrz organizacji

Gwarancja bezpieczeństwa i wsparcia

 • niezależne łącza od kilku operatorów,
 • dostępność usługi i wsparcie techniczne gwarantowane przez dostawcę (SLA).

Centrum Danych NEWIND
Lokalizacja: Wrocław, teren Wrocławskiego Parku Technologicznego.
Serwerownia wyskalowana na 560 kWe
Powierzchnia pomieszczenia Data Center 289 m2
 
Obiekt wyposażony w:

 • automatyczny system zarządzania budynkiem (BMS) dokonujący ciągłych pomiarów środowiska w czasie rzeczywistym,
 • techniczne środki ochrony mienia, m.in. autonomiczny system telewizji dozorowej (monitoring CCTV) z detekcją ruchu i system kontroli dostępu, system sygnalizacji włamań i napadu,
 • monitoring systemu zarzadzania energią i systemu zasilania awaryjnego UPS,

Komora serwerowa wyposażona m.in. w:

 • zasilanie: kogenerator, 2 niezależne linie i zasilacze awaryjne UPS
 • chłodzenie: redundantny system klimatyzacji precyzyjnej, instalacja wody lodowej
 • system detekcji pożaru (punktowe czujki, system aspiracyjny),
 • podłoga techniczna o wysokości 70cm,
 • szynoprzewody z możliwością wpięcia się z kasetą przyłączeniową,
 • instalacja odgromowa,
 • wysokiej klasy urządzenia firewall i wysoka jakość okablowania strukturalnego,
 • system monitoringu parametrów środowiskowych.

Nasze usługi projektujemy pod indywidualne potrzeby Państwa organizacji.

Zapraszamy do kontaktu z naszym doradcą