Systemy telefonii IP

Systemy Telefonii IP proponujemy firmom i organizacjom publicznym, które potrzebują niezawodnych rozwiązań komunikacyjnych w celu szybkiej i skutecznej wymiany informacji.

Różnorodne metody komunikacji takie jak telefonia IP, rozmowy Video, chat, tworzą zintegrowaną infrastrukturę komunikacyjną, zwiększając dostępność pracowników, przyspieszając procesy zachodzące w firmie, a tym samym mają wpływ na zwiększenie wydajności w środowisku pracy.

W obszarze Telefonii IP nasz zespół inżynierów i konsultantów po przeprowadzeniu analizy biznesowych oczekiwań związanych z nowym system telekomunikacyjnym może zaproponować m.in.:

  • bezprzerwową migrację obecnego analogowego systemu telekomunikacyjnego do systemu IP zapewniając ciągłość działania procesów biznesowych,
  • optymalizację wykorzystania posiadanych linii telefonicznych zewnętrznych typu analogowego lub cyfrowego ISDN, bądź też SIP,
  • audyt infrastruktury teleinformatycznej, w zakresie niezbędnym do funkcjonowania telefonii IP,
  • właściwe zarządzanie i projektowanie środowisk VoIP pod kątem niezawodności w przypadku awarii komponentów typu centrala, linia zewnętrzna.

Projektując systemy UC dopasowujemy je do potrzeb przedsiębiorstw lub organizacji pamiętając, że system telefonii musi być idealnie skalowalny, co pozwala w praktyczny sposób rozszerzać środowisko w zależności od potrzeb. W ramach oferowanych rozwiązań dostarczamy funkcjonalne środowiska UC składające się z:

  • niezawodnych central IP PBX,
  • telefonów IP odpowiednich do zastosowania: prostego lub złożonego,
  • systemów fax-to-mail oraz mail-to-fax,
  • aplikacji UC z funkcją prowadzenia rozmów Video oraz integracji z klientem pocztowym Microsoft Office,
  • systemów poczty głosowej,
  • systemów do prowadzenia telekonferencji.

 

Nasze usługi projektujemy pod indywidualne potrzeby Państwa organizacji.

Zapraszamy do kontaktu z naszym doradcą