Systemy bezpieczeństwa IT

System Bezpieczeństwa IT stworzyliśmy w odpowiedzi na potrzeby rynku związane z budową infrastruktury bezpieczeństwa w organizacjach.

Nasi specjaliści rozpoczynają pracę od analizy potrzeb organizacji i opracowania założeń odnośnie wymaganych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych. Następnie rekomendowane rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa infrastruktury IT opieramy na urządzeniach i technologiach wiodących światowych producentów takich jak: Safenet, Thales, Gemalto, Cryptocard, Fortinet, Juniper.

W ramach systemu Bezpieczeństwa IT nasi specjaliści zapewniają pełen zakres usług zarówno doradczych, jak i wdrożeniowych w zakresie:

 • bezpieczeństwa infrastruktury systemów klasy ERP (m.in. SAP),
 • bezpieczeństwa danych osobowych, w tym danych „wrażliwych” (np. dane medyczne),
 • legalności oprogramowania,
 • podnoszenia poziomu zabezpieczeń systemów i aplikacji (tzw. „hardening”),
 • bezpieczeństwa platform wirtualizacji (np. VMware),
 • budowy infrastruktury klucza publicznego (tzw. PKI),
 • budowy systemów bezpiecznego uwierzytelniania w oparciu o systemy kart elektronicznych.

Budując infrastrukturę bezpieczeństwa w organizacjach Klienta realizujemy zadania obejmujące m.in:

 • analizę procesów biznesowych i identyfikację procesów krytycznych,
 • identyfikację i analizę systemów teleinformatycznych wspierających poszczególne procesy biznesowe,
 • identyfikację wymogów prawnych i innych regulacji (np. branżowych) wpływających na dobór zabezpieczeń i sposób przetwarzania danych, które musi spełnić organizacja,
 • analizę ryzyka utraty dostępności, poufności i integralności dla poszczególnych grup informacji,
 • określenie wymaganych zabezpieczeń organizacyjnych – np.: zasad przyznawania uprawnień dla pracowników, zasad przekazywania informacji na zewnątrz organizacji itp.
 • określenie wymaganych zabezpieczeń technicznych – np. system antywirusowy/antymalware, system autoryzacji użytkowników, systemy kart elektronicznych, infrastruktura PKI, zapory sieciowe, system kontroli dostępu do pomieszczeń itd.

 

Nasze usługi projektujemy pod indywidualne potrzeby Państwa organizacji.

Zapraszamy do kontaktu z naszym doradcą