Centra przetwarzania danych

Infrastruktura Centrum Przetwarzania Danych musi być zaprojektowana i uruchomiona w celu dostarczenia narzędzi wspomagających działalność biznesową, zapewniając ciągłość działania, bezpieczny kanał komunikacyjny z klientem, odpowiednią reakcję na sytuacje awaryjne oraz bezpieczeństwo przetwarzanych danych.

Kluczem do sukcesu jest wyposażenie Centrum Przetwarzania Danych w system dający elastyczność modyfikacji używanych aplikacji, dostosowanie jego przepustowości i mocy obliczeniowej do aktualnych wymagań (np. zwiększonej liczby użytkowników), co w rezultacie prowadzi do stabilności działalności biznesowej, obejmującej wszelkie aspekty bezpieczeństwa przetwarzania danych. W efekcie procesu wdrożenia dostarczamy skalowalność, elastyczność, niezawodność, czyli:

ciągłość działania procesów biznesowych – optymalizacja dostępności, niezawodności i stabilności środowiska IT, w funkcjonowaniu codziennym, jak i w sytuacji awaryjnej,

zapewnienie zgodności z regulacjami prawnymi – sprawne, niskobudżetowe przestrzeganie zgodności obowiązującym prawem dotyczącym bezpieczeństwa i okresowości przechowywania przetwarzanych danych,

zarządzanie ryzykiem wyłączenia bądź czasowej niedostępności procesu biznesowego – optymalne zarządzanie ryzykiem niedostępności kluczowego procesu biznesowego, poprzez świadome zarządzanie dostępną mocą i przepustowością systemu informatycznego,

bezpieczny dostęp do danych, ochrona danych osobowych – ochrona przed wewnętrznym i zewnętrznym niepożądanym dostępem do przetwarzanych danych,

zarządzanie RTO, RPO, wdrażanie procedur awaryjnych – efektywna, zoptymalizowana kosztowo, zgodna z wymaganiami biznesowymi obsługa zdarzeń awaryjnych, włącznie ze zdarzeniem typu katastrofa,

optymalizację wykorzystania przestrzeni dla przetwarzanych danych – projektowanie, integracja, zarządzanie środowiskiem pamięci masowych SAN/NAS/DAS,

optymalizację wykorzystania mocy obliczeniowej i energii – skalowalne, zintegrowane zwirtualizowane środowiska serwerowe, zwiększające dostępność usług przy optymalnym wykorzystaniu energii elektrycznej.

Oferujemy kompleksowe usługi doradcze oraz implementacyjne budowy CPD, w szczególności w zakresie modyfikacji, migracji i agregacji platform serwerowych oraz rozwiązań sieciowych. Dzięki posiadanemu doświadczeniu i wiedzy naszych specjalistów, możemy zagwarantować, że proces migracji systemów do CPD będzie bezprzerwowy lub przerwy w działaniu tych systemów będą ograniczone, kontrolowalne i planowane.

Nasi analitycy i inżynierowie służą wiedzą i doświadczeniem w zakresie:

• analizy istniejącego środowiska,

• opracowania długookresowych założeń funkcjonowania budowanych rozwiązań, z uwzględnieniem wszelkich wymogów (tj. skalowalności, elastyczności, niezawodności itd.), zgodnych z profilem działalności firmy,

• wykonania projektów funkcjonowania i budowy CPD,

• nadzoru nad procesem budowy CPD (zarządzanie projektem),

• migracji działających systemów do CPD,

• uruchomienia CPD oraz w testach funkcjonowania,

• przygotowania procedur awaryjnych.

 

Nasze usługi projektujemy pod indywidualne potrzeby Państwa organizacji.

Zapraszamy do kontaktu z naszym doradcą