Rozwiązania chmurowe i wirtualizacja

Optymalizacja, racjonalizacja, czy zwiększenie elastyczności to przewaga jaką uzyskuje się stosując narzędzia IT w biznesie. Chmury obliczeniowe i wirtualizacja to najnowsza odsłona tego nurtu, wykorzystująca rosnące możliwości komunikacji za pośrednictwem sieci Internet z zastosowaniem urządzeń mobilnych.

Rozwiązania chmurowe, popularnie rozumiane jako możliwość płatnego skorzystania z konkretnych usług IT bez konieczności posiadania i utrzymywania własnej infrastruktury, są bardzo ważnym komponentem w ofercie usługowej Newind.

Budowa chmury obliczeniowej jest zadaniem o dużym stopniu komplikacji, wymagającym najwyższych kompetencji. Inżynierowie i analitycy Newind wiedzą jak wykorzystać rozwiązania chmurowe w kontekście konsolidacji, wirtualizacji, standaryzacji, automatyzacji, optymalizacji oraz coraz szybszego i łatwiejszego dostępu do usług biznesowych świadczonych przez IT.

Jesteśmy jedną z pierwszych firm, które z sukcesem wdrożyły rozwiązanie chmurowe, oparte o sprzęt i oprogramowanie firmy IBM.

Proponujemy kompleksową usługę budowy środowiska w modelu „IaaS”,czy „PaaS” udostępniającą zintegrowane funkcje zarządzania zasobami, oferując:

• standaryzację i automatyzację usług w chmurze,

• dynamiczne udostępnianie usług w oparciu o wzorce obciążeń,

• zaawansowaną wirtualizację,

• otwarte standardy, takie jak OpenStack, umożliwiając działanie w heterogenicznych środowiskach hybrydowych, zbudowanych w oparciu o urządzenia i oprogramowanie wielu producentów,

• elastyczne skalowanie wydajności poszczególnych komponentów, elastyczną wycenę świadczonych usług.

Ponadto dostarczamy rozwiązania spełniające zakładane TCO i ROI, uwzględniające problematykę efektywnego podejścia do inwestycji i właściwej oceny opłacalności, tak aby tworzona chmura rozwiązywała obecne i przyszłe dylematy inwestycyjne. W naszej pracy wykorzystujemy technologie optymalne i sprawdzone, posiadające własne rozwiązania autorskie oraz firm partnerskich, takich jak m.in HP i IBM.