Systemy zarządzania usługami

Zespół naszych specjalistów przygotowuje rozwiązania wspomagające zarzadzanie usługami informatycznymi dopasowane do konkretnych potrzeb biznesowych danej organizacji.

Ich najważniejszym zadaniem jest ujednolicenie i współużytkowanie informacji łączących ludzi, procesy, dane i technologie poprzez zapewnienie zintegrowanej widoczności, kontroli i automatyzacji obejmującej sferę zasobów biznesowych i technologicznych. W efekcie osiągamy możliwość efektywnej realizacji celów biznesowych i optymalne spożytkowanie wszystkich zasobów wykorzystywanych w działalności.

Systemy wspomagające zarządzanie usługami informatycznymi posiadają wyspecjalizowane panele kontrolne zorientowane na procesy biznesowe zachodzące w czasie rzeczywistym, zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi i bieżącą działalność operacyjną. Działają one w oparciu o zasoby, jakimi przedsiębiorstwo już dysponuje – czyli narzędzia, informacje oraz ludzi – i zapewniają w czasie rzeczywistym widoczność wielu aspektów działania firmy, niezbędną do realizacji celów biznesowych.

Kontrola natomiast pomaga zarządzać inwestycjami i je chronić. Celem jest maksymalizacja zwrotu z inwestycji i ograniczenie do minimum problemów z usługami. Drogą do jego realizacji są najlepsze w swojej klasie procesy zintegrowanego zarządzania zasobami biznesowymi i informatycznymi, zmianami i zabezpieczeniami. Wymaga to optymalnego wykorzystania zasobów, które przedsiębiorstwo już zakupiło i wdrożyło.

Systemy zarządzania usługami informatycznymi zawierają szereg rozwiązań do kontroli zasobów, które wspomagają wykrywanie ich oraz zapewniają wykorzystanie w jak najwyższym stopniu.

Obok konwencjonalnego śledzenia zasobów informatycznych, udostępniają one zintegrowane mechanizmy zarządzania zasobami przedsiębiorstwa – między innymi poprzez integrację z systemami ERP (Enterprise Resource Planning) i współpracę z najnowocześniejszymi technologiami, takimi jak identyfikacja radiowa RFID (Radio Frequency Identification), pozwalającymi na monitorowanie zasobów nieinformatycznych, takich jak pompy, generatory i inne elementy infrastruktury technicznej.

W rezultacie uzyskane informacje biznesowe także mogą być włączone do szerszego modelu transformacji biznesowej i inicjatyw ekologicznych, co przekłada się na bardziej efektywne zarządzanie kosztami i lepszą kontrolę budżetu.

Ponieważ systemy zarządzania usługami zapewniają kompleksowe śledzenie zasobów korporacyjnych, znacznie ograniczają ryzyko ich utraty lub niepełnego wykorzystania. Możliwość monitorowania stanu zasobów oraz śledzenia i rozwiązywania problemów z zasobami przekłada się na wyższą wartość biznesową, która wynika z większej stabilności świadczonych usług.

Automatyzacja pomaga w optymalizacji i integracji procesów operacyjnych, które bezpośrednio wspierają realizacją usług i procesów biznesowych generujących przychody. Bardziej efektywna automatyzacja procesów operacyjnych umożliwia skierowanie cennego personelu do zadań ukierunkowanych na rozwój, a nie do działań o charakterze reaktywnym i administracyjno-serwisowym.

Co więcej, automatyzacja przynosi cenne korzyści w sferze biznesowej: poprawę wydajności, niezawodności i efektywności. Ponieważ typowe zadania są zawsze wykonywane w identyczny sposób – tak szybko, jak pozwala na to wspierająca je technologia – usługi są świadczone nie tylko szybciej, lecz także bardziej ekonomicznie.

 

Nasze usługi projektujemy pod indywidualne potrzeby Państwa organizacji.

Zapraszamy do kontaktu z naszym doradcą